Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tuzli

Aktuelnosti

   1 - 6 / 82  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Objavljena prvostepena presuda Vesni Švancer

Objavljena prvostepena presuda Vesni Švancer

Općinski sud u Tuzli, dana 14.10.2019. godine, donio je i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj: 32 0 K 333451 18 K, kojom je optužena Vesna Švancer oglašena krivom

14.10.2019.

Memorandum o saradnji zaključen između Općinskog suda u Tuzli i Kantonlanog suda u Tuzli

Memorandum o saradnji zaključen između Općinskog suda u Tuzli i Kantonlanog suda u Tuzli

Memorandum o saradnji zaključen između Općinskog suda u Tuzli i Kantonlanog suda u Tuzli

22.08.2019.

Javni oglas za prijem pripravnika

Javni oglas za prijem pripravnika

Raspisuje se oglas za prijem 7 (sedam) diplomirana pravnika u svojstvu pripravnika – volontera za potrebe Općinskog suda u Tuzli

13.08.2019.

Smjernice Općinskog suda u Tuzli za postupanje u parničnom postupku

Smjernice Općinskog suda u Tuzli za postupanje u parničnom postupku

Na osnovu člana IV.C.1.3. Ustava Federacije BiH Općinski sud u Tuzli donosi smjernice s ciljem ujednačavanja sudske prakse, te unapređenja efikasnosti u postupanju. Smjernice su donesene u skladu sa sudskom praksom i zauzetim stavovima Građanskog odjeljenja Općinskog suda u Tuzli i Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Tuzli i imaju upućujući karakter za sudije Općinskog suda u Tuzli, kao i za učesnike u parničnim postupcima koji se odvijaju pred ovim sudom.

16.07.2019.

Javni oglas za prijem pripravnika

Javni oglas za prijem pripravnika

Raspisuje se oglas za prijem (3) diplomirana pravnika u svojstvu pripravnika-volontera

06.07.2019.

Javni oglas za prijem namještenika

Javni oglas za prijem namještenika

Za popunu upražnjenih pozicija na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Tuzli

06.07.2019.

   1 - 6 / 82  >