Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Saopćenja za javnost

   1 - 6 / 14  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Prvostepena presuda za krivično djelo - zloupotreba položaja ili ovlaštenja

Prvostepena presuda za krivično djelo - zloupotreba položaja ili ovlaštenja

Prvostepena presuda za krivično djelo - zloupotreba položaja ili ovlaštenja - iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

23.07.2021.

Prvostepena presuda za krivično djelo - Ubistvo

Prvostepena presuda za krivično djelo - Ubistvo

Prvostepena presuda za krivično djelo - Ubistvo - iz člana 166 stav 1 u vezi sa članom 28 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

23.07.2021.

Izrečena prvostepena presuda - Zloupotreba položaja

Izrečena prvostepena presuda - Zloupotreba položaja

Kantonalni sud u Tuzli, u vijeću sastavljenom od sudija Samira Jusičića kao predsjednika vijeća te Huse Porobića i Rozalije Džanić kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Amre Omerbegović, u krivičnom predmetu optuženog E. B., zbog dva krivična djela u sticaju Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 54. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

31.05.2021.

Izrečena prvostepena presuda zbog krivičnog djela Ubistvo

Izrečena prvostepena presuda zbog krivičnog djela Ubistvo

zbog krivičnog djela – Ubistvo – iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona

10.05.2021.

Izrečena prvostepena presuda - Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa

Izrečena prvostepena presuda - Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa

Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa - iz člana 336. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom - Ugrožavanje javnog prometa - iz člana 332. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovina, po potvrđenoj optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

07.05.2021.

Potvrđena presuda Kantonalnog suda u Tuzli

Potvrđena presuda Kantonalnog suda u Tuzli

Potvrđena presuda Kantonalnog suda u Tuzli

25.02.2020.

   1 - 6 / 14  >