Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Sanskom Mostu

Saopćenja za javnost

   1 - 6 / 27  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Sanskom Mostu: 10.11.2020. godine

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Sanskom Mostu: 10.11.2020. godine

U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanje pojave širenja COVID-19 (Korona) virusa određuju se sljedeće mjere:

10.11.2020.

Sedmica sudske nagodbe: 21.09. - 02.10.2020. godine

Sedmica sudske nagodbe: 21.09. - 02.10.2020. godine

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti “Sedmice sudske nagodbe” u Općinskom sudu u Sanskom Mostu, koja je organizovana na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BIH. Period implementacije ativnosti je 21. septembar – 02. oktobar 2020. godine

15.09.2020.

Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Velečevo, Rudenice, Ljubine, Zgon, Crljeni, Plamenice, Prhovo i Budelj

Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Velečevo, Rudenice, Ljubine, Zgon, Crljeni, Plamenice, Prhovo i Budelj

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Velečevo, Rudenice, Ljubine, Zgon, Crljeni, Plamenice, Prhovo i Budelj (samo ną nekretninama koje po avio premjeru nisu završene) po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave Općinskom sudu u Sanskom Mostu, Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove, u roku od 60 dana

05.06.2020.

Dostavljanje podnesaka i pismena Općinskom sudu u Sanskom Mostu

Dostavljanje podnesaka i pismena Općinskom sudu u Sanskom Mostu

Dostavljanje podnesaka i pismena Općinskom sudu u Sanskom Mostu vrši se isključivo putem pošte osim u hitnim postupcima.

11.05.2020.

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Sanskom Mostu: 11.05.2020. godine

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Sanskom Mostu: 11.05.2020. godine

U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanje pojave širenja COVID-19 (Korona) virusa određuju se sljedeće mjere:

08.05.2020.

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Sanskom Mostu: 01.05. - 08.05.2020. godine

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Sanskom Mostu: 01.05. - 08.05.2020. godine

U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanje pojave širenja COVID-19 (Korona) virusa određuju se sljedeće mjere:

29.04.2020.

   1 - 6 / 27  >