Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Predmeti protiv BiH

   1 - 6 / 141  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Svetozar Pudarić protiv Bosne i Hercegovine

Svetozar Pudarić protiv Bosne i Hercegovine

Aplikacija podnesena zbog aplikantove nemogućnosti da se kao srbin s prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine kandiduje na izborima za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

11.12.2020.

Pranjić-M-Lukić protiv Bosne i Hercegovine

Pranjić-M-Lukić protiv Bosne i Hercegovine

Slučaj se odnosi na aplikantovu pritužbu da ga je policija odvela na prisilni psihijatrijski i psihološki pregled tokom krivičnog postupka protiv njega.

05.06.2020.

Odluka u predmetu Fajković i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Odluka u predmetu Fajković i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Aplikanti su se žalili na povredu prava na pristup sudu iz čl. 6. Evropske konvencije zbog odluka domaćih sudova kojima su odbijeni njihovi zahtjevi za naknadu za odsustvo advokata iz kancelarije za vrijeme putovanja od mjesta sjedišta kancelarije do sjedišta nadležnog suda, troškova putovanja i naknada za zastupanje na ročištu pred sudom, koje su potraživali pozivajući se na Advokatsku tarifu Federacije BiH.

10.03.2020.

Lazarević protiv Bosne i Hercegovine

Lazarević protiv Bosne i Hercegovine

Sud je ocjenio da su sudske odluke donesene u predmetu aplikanta pred domaćim sudovima bile proizvoljne, čime je aplikantu osporen pristup pravdi.

21.01.2020.

Ašćerić protiv Bosne i Hercegovine

Ašćerić protiv Bosne i Hercegovine

Apelantica je u postupku pred domaćim sudovima podnijela tužbu protiv Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske radi zaštite prava iz radnog odnosa.

18.01.2020.

Hadžajlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Hadžajlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Sud je u presudi ponovio da razumnost dužine postupka mora biti ocijenjena u svjetlu okolnosti konkretnog predmeta i uz pozivanje na sljedeće kriterije: složenost predmeta, ponašanje aplikanta i nadležnih tijela, te šta je u sporu dovedeno u pitanje za aplikanta.

17.01.2020.

   1 - 6 / 141  >