Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Sedmični izvještaji ESLJP

   1 - 1 / 1  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Sedmični pregled sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava

Sedmični pregled sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava

Radi se o izvještajima ESLJP-a koji su putem Mreže viših sudova dostupni pravosudnoj zajednici i profesionalnoj pravnoj javnosti.

29.12.2020.

   1 - 1 / 1