Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Publikacije

   1 - 6 / 16  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Odabrana sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije

Odabrana sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije

U prilogu možete preuzeti publikaciju “Odabrana sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije” koju je 2020. godine objavio Savjet Evrope u saradnji sa Institutom za uporedno pravo.

10.02.2021.

Vodiči za primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava

Vodiči za primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava

Uz saglasnost Vijeća Evrope (Odjeljenja za publikacije) i Evropskog suda za ljudska prava (Odjeljenja za informacije i publikacije o sudskoj praksi), u prilogu možete preuzeti vodiče za sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u kojima su predstavljene glavne presude Suda, organizovane prema članu Konvencije.

01.07.2018.

Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2016. godinu

Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2016. godinu

Na web stranici Ureda zastupnika Vlade Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava možete preuzeti pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2016. godinu.

27.04.2017.

Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2015. godinu

Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2015. godinu

Ovaj Pregled sadrži izbor pravno interesantnih predmeta koji je sačinio Direktorat Jurisconsult (Direktorat za pravne savjete). Pregled nije obavezujući za sam Sud.

15.02.2017.

Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2014. godinu

Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2014. godinu

Namjera Pregleda je da se fokusira na najvažnije predmete koje je Sud razmatrao tokom godine o kojoj je riječ. Izbor predmeta vrši Direkcija pravnog stručnjaka na osnovu jurisprudencije od interesa. Oni pokreću pitanja od općeg interesa, uspostavljaju nove principe, odnosno razrađuju ili razjašnjavaju sudsku praksu.

14.02.2017.

Zabrana diskriminacije prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima

Zabrana diskriminacije prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima

Ovdje možete preuzeti priručnik o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava na navedenu temu. Izdavač ove publikacije je AIRE centar iz Londona.

07.12.2016.

   1 - 6 / 16  >