Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Sudska praksa ESLJP

   1 - 6 / 67  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2017. godinu

Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava za 2017. godinu

Pregledi prakse sadrže sažetke presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava prema odabiru Ureda zastupnika u relevantnom razdoblju.

16.02.2018.

A. i B. protiv Norveške

A. i B. protiv Norveške

Ova presuda, donesena 15. novembra 2016. godine, predstavlja razvoj prakse Evropskog suda u tumačenju člana 4. Protokola br. 7. uz Konvenciju, ne mjenjajući pritom utvrđenja iz presude Zolotukhin protiv Rusije koja je takođe dostupna na stranici zastupnika.

17.11.2017.

Predmet Ezgeta protiv Hrvatske

Predmet Ezgeta protiv Hrvatske

Podnositeljica zahtjeva je prigovarala da je presudu u parničnom postupku radi ispravke zemljišnoknjižnog upisa, protivno članu 6. Konvencije, donijela sudska savjetnica, iako to prema domaćem pravu nije smjela.

08.09.2017.

Predmeti protiv Slovenije u periodu juni – juli 2017. godine

Predmeti protiv Slovenije u periodu juni – juli 2017. godine

Britovšek protiv Slovenije i Antolović protiv Slovenije.

01.08.2017.

Predmeti protiv Crne Gore u periodu juni – juli 2017. godine

Predmeti protiv Crne Gore u periodu juni – juli 2017. godine

Za više informacija posjetite HUDOC bazu sudskih odluka ESLJP.

01.08.2017.

Predmeti protiv Hrvatske u periodu od 15.06. do 31.07.2017. godine

Predmeti protiv Hrvatske u periodu od 15.06. do 31.07.2017. godine

Više o predmetima možete naći na stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred ESLJP

01.08.2017.

   1 - 6 / 67  >