Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Sudska praksa ESLJP

   1 - 6 / 85  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 7. i 9. jula 2020. godine

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 7. i 9. jula 2020. godine

U prilogu možete preuzeti informacije Evropskog suda za ljudska prava o izabranim presudama/odlukama donesenim 7. i 9. jula 2020. godine.

09.07.2020.

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 30.06.2020

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 30.06.2020

U prilogu možete preuzeti presude Evropskog suda za ljudska prava donesene 30.06.2020. godine.

03.07.2020.

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 23. i 25. juna 2020. godine

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 23. i 25. juna 2020. godine

U prilogu možete preuzeti presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava donesene 23. i 25. juna 2020. godine.

01.07.2020.

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 16. i 18. juna 2020. godine

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 16. i 18. juna 2020. godine

U prilogu možete preuzeti dokument sa informacijama o predmetima Covalenco v. the Republic of Moldova, Boljević v. Serbia, Antia and Khupenia v. Georgia i Safonov and Safonova v. Ukraine.

22.06.2020.

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 9. i 11. juna 2020. godine

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 9. i 11. juna 2020. godine

U prilogu možete preuzeti dokument sa informacijama o predmetima Drašković v. Montenegro, Nešić v. Montenegro, Erlich and Kastro v. Romania, Vujnović v. Croatia itd.

11.06.2020.

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 2. i 4. juna 2020. godine

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 2. i 4. juna 2020. godine

U prilogu možete preuzeti dokument sa informacijama o predmetima Pranjić-M-Lukić v. Bosnia and Herzegovina, A. i B. v. Romania, Azerkane v. the Netherlands itd.

04.06.2020.

   1 - 6 / 85  >