Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

O nama

   1 - 5 / 5  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju

Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju

Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju nadležna je za razmatranje, davanje preporuka, te utvrđivanje nacrta akata u oblasti edukacije i sudske dokumentacije.

08.02.2021.

O nama

O nama

Centar je odjel Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH čija je uspostava počela tokom 2006. godine. Osnovna funkcija Centra je omogućiti pristup pouzdanim pravnim informacijama.

30.03.2020.

Aktivnosti u 2009. godini

Aktivnosti u 2009. godini

CSD je u 2009. godini nastavio suradnju sa sudovima, čije se karakteristične presude nalaze u bazi sudbenih odluka, točnije sa Sudom Bosne i Hercegovine, vrhovnim sudovima i Apelacijskim sudom Brčko Distrikta BiH...

31.08.2010.

Aktivnosti u 2008. godini

Aktivnosti u 2008. godini

Tokom 2008. godine pojačane su aktivnosti prikupljanja i unošenja izabranih sudskih odluka u skladu sa kriterijima bitnosti koje je definisala Stalna komisija za CSD...

30.08.2010.

Aktivnosti u 2007. godini

Aktivnosti u 2007. godini

Centar za sudsku dokumentaciju je u 2007. godini bio fokusiran na sljedeće aktivnosti: osposobljavanje smještajnog prostora, izgradnju i jačanje kapaciteta Centra, razvoj baze podataka za sudske odluke, uključujući razvoj softvera, razvoj web-stranice Centra...

29.08.2010.

   1 - 5 / 5