Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Ostale publikacije

 

   1 - 6 / 37  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Časopis „Pravna hronika“

Časopis „Pravna hronika“

19.09.2018.

ECHR i Anti diskriminacija

ECHR i Anti diskriminacija

28.05.2018.

Nova pravna revija

Nova pravna revija

16.04.2018.

Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima

Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima

06.03.2018.

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

15.02.2018.

Analiza sistema angažovanja vještaka u predmetima korupcije i organizovanog i privrednog kriminala

Analiza sistema angažovanja vještaka u predmetima korupcije i organizovanog i privrednog kriminala

08.02.2018.

   1 - 6 / 37  >