Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Nekretnine

   1 - 10 / 106  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Prodaja  nepokretnosti izvršenika (k.o. Dragaljevac Srednji)

Prodaja nepokretnosti izvršenika (k.o. Dragaljevac Srednji)

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 069791 20 I 3, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (oranica, šuma...), upisane u k.o. Dragaljevac Srednji, za dan 23.11.2020. godine...

21.10.2020.

Prodaja nekretnina (šume, voćnjaka, njive) u Piperima

Prodaja nekretnina (šume, voćnjaka, njive) u Piperima

Osnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama, u izvršnom postupku broj 80 2 I 000070 20 I 2, određujeprovo ročište za prodaju nepokretnosti (šume, voćnjaka, njive), upisane u k.o. Piperi, za dan 15.12.2020. godine u Odjeljenju suda u Loparama..

21.10.2020.

Prodaja u izvršnom postupku kuće sa dvorištem u Dvorovima

Prodaja u izvršnom postupku kuće sa dvorištem u Dvorovima

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 075872 16 I, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (kuća sa dvorištem), upisane u k.o. Dvorovi, za dan 11.11.2020. godine...

08.10.2020.

Prodaja nekretnina izvršenika-njiva 2. klase (k.o. Bijeljina Selo)

Prodaja nekretnina izvršenika-njiva 2. klase (k.o. Bijeljina Selo)

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 104616 19 Ip, određuje drugo ročište za prodaju suvlasničkog udjela izvršenika (njiva 2. klase), upisane u k.o. Bijeljina Selo, za dan 28.10.2020. godine...

29.09.2020.

Prodaja poslovnog prostora... u Bijeljini

Prodaja poslovnog prostora... u Bijeljini

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 008213 08 Ip, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika, za dan 25.11.2020. godine...

25.09.2020.

Prodaja kuće sa dvorištem u Bijeljini

Prodaja kuće sa dvorištem u Bijeljini

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 109951 19 Ip, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (kuća sa dvorištem), za dan 28.10.2020. godine..

25.09.2020.

Prodaja stambene zgrade (pov. 36 m2) sa dvorištem u Amajlijama

Prodaja stambene zgrade (pov. 36 m2) sa dvorištem u Amajlijama

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 057351 14 I, određuje ponovo prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika, upisane u k.o. Amajlije, za dan 03.11.2020. godine...

22.09.2020.

Prodaja nepokretnosti izvršenika (pom. objekat sa šumom..) upisanih u k.o. Priboj

Prodaja nepokretnosti izvršenika (pom. objekat sa šumom..) upisanih u k.o. Priboj

Osnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama, u izvršnom postupku broj 80 2 Ip 077048 19 Ip 3, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (pomoćni objekat i šume), upisane u k.o. Priboj, za dan 05.11.2020. godine u 08,30 časova u Odjeljenju suda u Loparama...

17.09.2020.

Prodaja stambeno-poslovnog objekta (40 m2) upisanog u k.o. Kozjak

Prodaja stambeno-poslovnog objekta (40 m2) upisanog u k.o. Kozjak

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku brpj 80 0 I 074691 19 I 3, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (stambeno-poslovni objekat), upisane u k.o. Kozjak, za dan 17.11.2020. godine..

09.09.2020.

Oglas o prodaji imovine javnim nadmetanjem - "MAPEX" d.d. u stečaju Maglaj

Oglas o prodaji imovine javnim nadmetanjem - "MAPEX" d.d. u stečaju Maglaj

Oglas o prodaji imovine javnim nadmetanjem - "MAPEX" d.d. u stečaju Maglaj

09.12.2019.

   1 - 10 / 106  >