Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Nadležnosti

 

   1 - 5 / 5  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Nadležnost kantonalnih tužilaštava u Federaciji BiH

Nadležnost kantonalnih tužilaštava u Federaciji BiH

Opća nadležnost i ovlaštenja kantonalnih tužilaštava su utvrđena pojedinačnim kantonalnim zakonima o kantonalnim tužilaštvima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nadležnost Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine

Nadležnost Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine

Opća nadležnost i ovlaštenja Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine je utvrđena Zakonom o tužilaštvima Federacije Bosne i Hercegovine i razrađena Pravilnikom o radu Federalnog tužilaštva Federacije BiH.

Nadležnost okružnih tužilaštava u Republici Srpskoj

Nadležnost okružnih tužilaštava u Republici Srpskoj

Saznajte više o nadležnostima okružnih (prvostepenih) tužilaštava u Republici Srpskoj

Nadležnost Tužilaštva Brčko distrikta BiH

Nadležnost Tužilaštva Brčko distrikta BiH

Nadležnosti Tužilaštva Brčko distrikta BiH propisane su Statutom Brčko distrikta BiH, Zakonom o tužilaštvu Brčko distrikta BiH i Zakonom o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH.

Nadležnost Republičkog tužilaštva Republike Srpske

Nadležnost Republičkog tužilaštva Republike Srpske

Nadležnost

   1 - 5 / 5