Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Nadležnosti

   1 - 5 / 5  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Nadležnost kantonalnih tužilaštava u Federaciji BiH

Nadležnost kantonalnih tužilaštava u Federaciji BiH

Opća nadležnost i ovlaštenja kantonalnih tužilaštava su utvrđena pojedinačnim kantonalnim zakonima o kantonalnim tužilaštvima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nadležnost Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine

Nadležnost Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine

Opća nadležnost i ovlaštenja Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine je utvrđena Zakonom o tužilaštvima Federacije Bosne i Hercegovine i razrađena Pravilnikom o radu Federalnog tužilaštva Federacije BiH.

Nadležnost okružnih tužilaštava u Republici Srpskoj

Nadležnost okružnih tužilaštava u Republici Srpskoj

Saznajte više o nadležnostima okružnih (prvostepenih) tužilaštava u Republici Srpskoj

Nadležnost Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske

Nadležnost Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske

Nadležnost Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske

Nadležnost Tužilaštva Brčko distrikta BiH

Nadležnost Tužilaštva Brčko distrikta BiH

Nadležnosti Tužilaštva Brčko distrikta BiH propisane su Statutom Brčko distrikta BiH, Zakonom o tužilaštvu Brčko distrikta BiH i Zakonom o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH.

   1 - 5 / 5