Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Konferencije EUSR i VSTV

   1 - 6 / 11  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Izvještaj i zaključci sa taiex radionice posvećene sudskom preispitivanju odluka VSTV-a BiH

Izvještaj i zaključci sa taiex radionice posvećene sudskom preispitivanju odluka VSTV-a BiH

Izvještaj i zaključci sa taiex radionice posvećene sudskom preispitivanju odluka VSTV-a BiH

04.07.2019.

Taiex radionica o korištenju instituta sporazuma o priznanju krivice

Taiex radionica o korištenju instituta sporazuma o priznanju krivice

Taiex radionica o korištenju instituta sporazuma o priznanju krivice

04.07.2019.

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope - Rezolucija 2245 (2018)

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope - Rezolucija 2245 (2018)

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope - Rezolucija 2245 (2018)

04.07.2019.

Zaključci konferencije „Pravosuđe – trenutno stanje i perspektiva“ održane 5. i 6. decembra 2018. godine u Mostaru

Zaključci konferencije „Pravosuđe – trenutno stanje i perspektiva“ održane 5. i 6. decembra 2018. godine u Mostaru

Zaključci konferencije „Pravosuđe – trenutno stanje i perspektiva“ održane 5. i 6. decembra 2018. godine u Mostaru

Konferencija „Pravosuđe – trenutno stanje i perspektiva“

Konferencija „Pravosuđe – trenutno stanje i perspektiva“

Konferencija „Pravosuđe – trenutno stanje i perspektiva“

Izvještaj sa konferencije "Pravosuđe - trenutno stanje i perspektiva sa akcentom na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala" Banja Luka, 1. i 2. februar 2018. godine

Izvještaj sa konferencije "Pravosuđe - trenutno stanje i perspektiva sa akcentom na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala" Banja Luka, 1. i 2. februar 2018. godine

Izvještaj sa konferencije "Pravosuđe - trenutno stanje i perspektiva sa akcentom na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala" Banja Luka, 1. i 2. februar 2018. godine

   1 - 6 / 11  >