Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Preporuke Evropske komisije

   1 - 6 / 6  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Preporuke Evropske komisije na osnovu stručne analize

Preporuke Evropske komisije na osnovu stručne analize

Preporuke Evropske komisije na osnovu stručne analize Početne obuke i stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini

Preporuke Evropske komisije zasnovane na stručnoj analizi ocjenjivanja rada sudija i tužilaca u pravosuđu BiH

Preporuke Evropske komisije zasnovane na stručnoj analizi ocjenjivanja rada sudija i tužilaca u pravosuđu BiH

Preporuke Evropske komisije zasnovane na stručnoj analizi ocjenjivanja rada sudija i tužilaca u pravosuđu BiH

Preporuke Evropske komisije zasnovane na stručnoj analizi finansijskih izvještaja sudija i tužilaca u pravosuđu BiH

Preporuke Evropske komisije zasnovane na stručnoj analizi finansijskih izvještaja sudija i tužilaca u pravosuđu BiH

Preporuke Evropske komisije zasnovane na stručnoj analizi finansijskih izvještaja sudija i tužilaca u pravosuđu BiH

Preporuka Evropske komisije zasnovanih na stručnoj analizi postupaka i kriterija za imenovanje sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini

Preporuka Evropske komisije zasnovanih na stručnoj analizi postupaka i kriterija za imenovanje sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini

Preporuka Evropske komisije zasnovanih na stručnoj analizi postupaka i kriterija za imenovanje sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini

Preporuka Evropske komisije zasnovanih na stručnoj analizi disciplinskih postupaka u pravosuđu BIH

Preporuka Evropske komisije zasnovanih na stručnoj analizi disciplinskih postupaka u pravosuđu BIH

Preporuka Evropske komisije zasnovanih na stručnoj analizi disciplinskih postupaka u pravosuđu BIH

Preporuka Evropske komisije zasnovanih na stručnoj analizi Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Preporuka Evropske komisije zasnovanih na stručnoj analizi Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Preporuka Evropske komisije zasnovanih na stručnoj analizi Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

   1 - 6 / 6