Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Bihaću

Saopćenja za javnost

   1 - 6 / 12  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Donešena presuda uz korištenje videokonferencijskog sistema

Donešena presuda uz korištenje videokonferencijskog sistema

Dana 9.7.2015. donešena je presuda u krivičnom predmetu 01 0 K 000141 05 K, gdje je, korištenjem videokonferencijske veze sa Okružnim sudom u Ljubljani optuženi Asim Jonuzi, državljanin Republike Slovenije, videokonferencijskom vezom iz Okružnog suda u Ljubljani, pred krivičnim vijećem Kantonalnog suda u Bihaću, priznao krivnju za djelo koje mu se stavlja na teret.

10.07.2015.

A.K. nepravomoćno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 35 godina

A.K. nepravomoćno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 35 godina

Kantonalni sud u Bihaću je dana 20.05.2013.godine A.K. proglasio krivim za učinjeno krivično djelo silovanja iz člana člana 203.stav 1. u realnom sticaju sa krivičnim djelom ubistva iz člana 166.stav 2. tačka d) u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 35 godina.

22.05.2013.

Objavljena presuda

Objavljena presuda

Danas je pred ovim sudom optuženi Šabančević Almir oglašen krivim za krivično dijelo ratni zločin iz člana 144. preuzetog KZ SFRJ.

23.04.2012.

Kantonalni sud odredio jednomjesečni pritvor osumnjičenom Tariku Hodžiću

Kantonalni sud odredio jednomjesečni pritvor osumnjičenom Tariku Hodžiću

Kantonalni sud u Bihaću je u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Tarika Hodžića sina Huseina, zbog krivičnih djela ubistva u pokušaju iz člana 166. stav 1. a u vezi sa članom 28. KZ FBiH, donio rješenje kojim se prema osumnjičenom TARIKU HODŽIĆU ODREĐUJE PRITVOR u smislu člana 146. stav 1. tačka b) i d) ZKP FBiH, a zbog osnovane sumnje da je počinio četiri krivična djela ubistva u pokušaju iz člana 166. stav 1. a u vezi sa članom 28. KZ FBiH.

22.11.2011.

Objavljena presuda u predmetu protiv optuženog Rifeta Hozanovića

Objavljena presuda u predmetu protiv optuženog Rifeta Hozanovića

Presudom Kantonalnog suda u Bihaću optuženi Rifet Hozanović oglašen krivim zbog iskorištavanja položaja i ovlasti

17.11.2011.

Potvrđena presuda za ratni zločin

Potvrđena presuda za ratni zločin

Vrhovni sud Federacije BiH u predmetu protiv Senada Ahmetaševića odbio žalbe i potvrdio presudu Kantonalnog suda u Bihaću

04.11.2011.

   1 - 6 / 12  >