Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Nadležnosti

   1 - 7 / 7  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Stvarna nadležnost osnovnih sudova u Republici Srpskoj

Stvarna nadležnost osnovnih sudova u Republici Srpskoj

Nadležnost prvostepenih sudova u Republici Srpskoj je utvrđena članom 26 zakona o sudovima u Republici Srpskoj.

Stvarna nadležnost privrednih sudova u Republici Srpskoj

Stvarna nadležnost privrednih sudova u Republici Srpskoj

Nadležnost privrednih sudova u Republici Srpskoj je utvrđena zakonom o sudovima u Republici Srpskoj.

Stvarna nadležnost okružnih sudova u Republici Srpskoj

Stvarna nadležnost okružnih sudova u Republici Srpskoj

Nadležnost drugostepenih sudova u Republici Srpskoj je utvrđena članom 27 zakona o sudovima u Republici Srpskoj.

Stvarna nadležnost Vrhovnog suda Republike Srpske

Stvarna nadležnost Vrhovnog suda Republike Srpske

Nadležnost Vrhovnog suda Republike Srpske je utvrđena članom 28 zakona o sudovima u Republici Srpskoj.

Stvarna nadležnost općinskih sudova u Federaciji BiH

Stvarna nadležnost općinskih sudova u Federaciji BiH

Nadležnost prvostepenih sudova u Federaciji BiH je utvrđena članom 27 zakona o sudovima u F BiH.

Stvarna nadležnost kantonalnih sudova u Federaciji BiH

Stvarna nadležnost kantonalnih sudova u Federaciji BiH

Nadležnost prvostepenih sudova u Federaciji BiH je utvrđena članom 28 zakona o sudovima u Federacije Bosne i Hercegovine.

Stvarna nadležnost Vrhovnog suda Federacije BiH

Stvarna nadležnost Vrhovnog suda Federacije BiH

Nadležnost prvostepenih sudova u Federaciji BiH je utvrđena članom 28 zakona o sudovima u Federacije Bosne i Hercegovine.

   1 - 7 / 7