Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Napad na službenike sudske policije

Dana 07.01.2020. godine oko 10,00 sati službenici Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo su postupali po naredbi Općinskog suda u Sarajevu, broj 65 0 K 763 466 19 Kps za dovođenje optuženog R.S. sa adrese stanovanja u prostorije navedenog suda, kojom prilikom je optuženi napao službenike Sudske policije Federacije BiH.

08.01.2020.

Počela obuka XV generacije sudskih policajaca pripravnika na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu

U skladu sa prethodno potpisanim ugovorima o međusobnim pravima i obavezama između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i sudskih policajaca pripravnika, dana 06.01.2020. godine na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu je počela obuka XV generacije sudskih policajaca pripravnika.

06.01.2020.

Obavještenje o ponovnom postupku utvrđivanja Liste kandidata radi zapošljavanja u Sudsku policiju Federacije BiH 23.12.2019.

Službenici Sudske policije Fereracije BiH posjetili mališane u Roditeljskoj kući u Sarajevu 18.12.2019.

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine 17.12.2019.

više

Izvještaj o radu

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 16./17.01.2020. godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 16./17.01.2020. godine

17.01.2020.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 15./16.01.2020. godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 15./16.01.2020. godine

16.01.2020.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 14./15.01.2020. godine 15.01.2020.

više

Pozdravna riječ

Pozdravna riječ

Dobrodošli na internet stranicu Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

20.03.2019.

više

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura Sudske policije Federacije BiH

Zakonom o Sudskoj policiji Federcije BiH i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji BiH, utvrđena je unutrašnja organizacija Sudske policije u Federaciji BiH

01.11.2018.

više