Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Sudska policija Federacije BiH izvršila oduzimanje imovinske koristi za koju se sumnja da je pribavljena krivičnim djelom

Službenici sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Odjeljenja sudske policije sudova u Unsko - sanskom kantonu, postupajući po naredbi Kantonalnog suda u Bihaću broj 01 0 K 015030 Kpp 32 od 08.07.2020. godine izvršili su oduzimanje motornog vozila označenog u rješenju navedenog suda, broj 01 0 K 015030 20 Kpp 32 od 30.06.2020. godine kojim je određena privremena mjera osiguranja imovinske koristi i to zabranom osumnjičenoj osobi da otuđi, sakrije, optereti ili raspolaže pokretnom

10.07.2020.

Dojava o postavljenoj minsko - eksplozivnoj naparavi u zgradi Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu

Dana 02.07.2020. godine u 8,30 sati operativni dežurni službenik sudske policije u Odjeljenju sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo je od strane službenika MUP-a Kantona Sarajevo obaviješten da je NN lice telefonskim putem dežurnom policijskom službeniku Operativnog centara MUP-a Kantona Sarajevo dojavilo da je u zgradi Kantonalnog, odnosno Općinskog suda u Sarajevu postavljena minsko - eksplozivna naprava.

02.07.2020.

Službenici sudske policije postupili po zahtjevu za osiguranje stečajnog postupka 17.06.2020.

Prezentacija projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ 15.06.2020.

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine 12.06.2020.

više

Izvještaj o radu

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 02./03.07.2020. godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 02./03.07.2020. godine

03.07.2020.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 01./02.07.2020. godine

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 01./02.07.2020. godine

02.07.2020.

Bilten dnevnih aktivnosti Sudske policije Federacije BiH za dan 30.06./01.07.2020. godine 01.07.2020.

više

Pozdravna riječ

Pozdravna riječ

Dobrodošli na internet stranicu Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

20.03.2019.

više

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura Sudske policije Federacije BiH

Zakonom o Sudskoj policiji Federcije BiH i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji BiH, utvrđena je unutrašnja organizacija Sudske policije u Federaciji BiH

01.11.2018.

više