Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Učenici Osnovne škole ,,Mehemedalija Mak Dizdar‟ posjetili su Sud Bosne i Hercegovine

Dvadeset učenika Osnovne škole ,,Mehmedalija Mak Dizdar‟ u Sarajevu posjetili su danas Sud Bosne i Hercegovine u sklopu projekta 'Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana' koji finansira Evropska unija, a provodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.

20.12.2019.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 18. i 19. decembra 2019. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

19.12.2019.

U Banjoj Luci je danas održan 17. sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou 17.12.2019.

Uspješno okončana multi-institucionalna obuka usmjerena na suzbijanje korupcije 10.12.2019.

Nulta tolerancija prema seksualnom i rodno zasnovanom uznemiravanju 09.12.2019.

Obilježen Međunarodni dan volontera 06.12.2019.

više

Brzi linkovi
Web - sudovi i tužilaštva
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Zaštita svjedoka
Kvalifikaciono,pismeno testiranje i pregled rang listi
Pravosudni Informacioni sistem u službi građana
Interaktivna mapa o radu sudova u BiH
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH - JUSTICE projekat