Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Održan seminar na temu „Rodne predrasude u radnim odnosima i primjeni prava“

Danas je u prostorijama Osnovnog suda u Bijeljini održan seminar na temu „Rodne predrasude u radnim odnosima i primjeni prava“ kojeg je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH)

17.01.2018.

18.125 dobrih želja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u 2017. i vjerujemo još više u 2018. godini

Ističe 363 dan 2017. godine, rezultati rada se sumiraju, u dogledno vrijeme biće i službeno i „vizuelno koncipirani“ u godišnjem izvještaju

29.12.2017.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 21.12.2017.

Ispravka navoda „Oslobođenja“ u tekstu pod naslovom „Počela borba za glavnog tužioca Tužilaštva BiH“ 18.12.2017.

Akcioni plan za provedbu odluka Ustavnog suda BiH 15.12.2017.

Ceremonija završetka OSCE-ovog projekta „Jačanje kapaciteta za procesuiranje predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini” 12.12.2017.

više

Brzi linkovi
Web - sudovi i tužilaštva
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Zaštita svjedoka
Kvalifikaciono testiranje i pregled rang listi
Pravosudni Informacioni sistem u službi građana
Interaktivna mapa o radu sudova u BiH
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Podrška pravosuđu u BiH
Rješavanje starih predmeta

Sudovi u BiH za devet mjeseci riješili blizu 125.000 najstarijih predmeta

Aktivnost praćenja procesa rješavanja starih predmeta jedna je od osnovnih aktivnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), kojom se osigurava da sudovi poštuju ispunjenje svojih planova rješavanja predmeta

12.10.2017.

Sudovi u BiH u prvih šest mjeseci realizirali plan u očekivanom procentu

U periodu od 1.1.-30.6.2017.godine sudovi u Bosni i Hercegovini su riješili 101.769 najstarijih predmeta predviđenih za rješavanje u planovima rješavanja predmeta

28.08.2017.

više

Usluge građanima i pravnim licima