Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Uspješno okončana multi-institucionalna obuka usmjerena na suzbijanje korupcije

VSTV BiH kroz Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ u saradnji sa Centrom za obuku Obavještajno - sigurnosne agencije BiH i drugim učesnicima edukacijsko koordinacijskog foruma za saradnju u oblasti edukacije, organizovalo je zajedničku međuagencijsku obuku

10.12.2019.

Nulta tolerancija prema seksualnom i rodno zasnovanom uznemiravanju

Napredna obuka za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH u organizaciji Atlantske inicijative održana je 6. decembra u Sarajevu.

09.12.2019.

Obilježen Međunarodni dan volontera 06.12.2019.

Održana završna konferencija Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH- druga faza (Projekat ICEA) 05.12.2019.

Finansijske istrage - Održan dvodnevni radni sastanak ekonomskih stručnjaka 04.12.2019.

Rezultati aktivnosti „Unutrašnja reorganizacija poslovnih procesa u sudovima“ u okviru Projekta ICEA predstavljeni na radionici i okruglom stolu u Sarajevu 04.12.2019.

više

Brzi linkovi
Web - sudovi i tužilaštva
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Zaštita svjedoka
Kvalifikaciono,pismeno testiranje i pregled rang listi
Pravosudni Informacioni sistem u službi građana
Interaktivna mapa o radu sudova u BiH
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH - JUSTICE projekat