Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH nastavlja unaprjeđenje rada na predmetima ratnih zločina uz podršku Evropske unije

Podržavajući jačanje vladavine prava, kvalitete i integriteta pravosuđa u BiH, počev od 2014. godine, kroz državne pakete pomoći IPA 2012/2013, Evropska unija alocirala je pravosudnim institucijama sredstva u iznosu od 14,8 miliona EUR, sistematski fokusirajući implementaciju mjera unaprjeđenja efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina.

21.10.2019.

Nulta tolerancija prema seksualnom i rodno zasnovanom uznemiravanju

Obuka za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH u organizaciji Atlantske inicijative održana je danas u Sarajevu.

18.10.2019.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 16.10.2019.

Treća posjeta ekspertnog tima projekta „Unapređenje kvalitete pravosuđa“ sudovima u BiH 09.10.2019.

U Banja Luci održana radionica „Unapređenje rada službe sudskih izvršitelja i rada sudskih izvršitelja u praksi“ 07.10.2019.

Unapređenje kvalitete u pravosuđu uvođenjem adekvatnog modela mentorstva u sudovima u BiH 04.10.2019.

više

Brzi linkovi
Web - sudovi i tužilaštva
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Zaštita svjedoka
Kvalifikaciono,pismeno testiranje i pregled rang listi
Pravosudni Informacioni sistem u službi građana
Interaktivna mapa o radu sudova u BiH
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH - JUSTICE projekat