Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

VSTS BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

(Sarajevo, 24. juni 2021. godine) – Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 23. i 24. juna 2021. godine u Sarajevu, donio odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

24.06.2021.

Edukacijom sudija do efikasnijeg upravljanja stečajnim postupcima

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, organizovalo je specijalističku obuku iz ekonomskih aspekata stečajnog postupka, namijenjenu prvenstveno stečajnim sudijama.

23.06.2021.

Uvođenjem strateškog planiranja do efikasnijeg rada sudova 23.06.2021.

VSTV BiH i Švedska: Vraćanje povjerenja u rad pravosudnih institucija u fokusu saradnje 11.06.2021.

Okrugli sto „Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina u BiH“ 11.06.2021.

VSTV BiH nastavlja realizaciju aktivnosti pilot faze u ciljnim sudovima 11.06.2021.

VSTV BiH i EU: Unapređenjem komunikacije s medijima do veće transparentnosti pravosuđa 10.06.2021.

više

Unapređenje rodne jednakosti u pravosuđu