Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Unapređenje komunikacije pravosudnih institucija sa javnošću i medijima

Održani seminari „Savremeno komuniciranje s javnošću“

18.05.2021.

Efikasniji žalbeni postupak, u skladu sa evropskim praksama

Iniciranje reforme postupka po žalbi u parničnom postupku u BiH, jedna je od aktivnosti koju Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH realizuje u saradnji sa Švedskom sudskom administracijom (SNCA) i Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca.

13.05.2021.

Predstavljeni i prvi rezultati procesa reorganizacije poslovnih procesa u bh. sudovima 10.05.2021.

Sudovi u Tuzli, Bijeljini i Brčkom intenzivno rade na unapređenju transparentnosti i komunikacije s medijima 07.05.2021.

Godišnji izvještaj VSTV BiH za 2020. godinu 30.04.2021.

IN MEMORIAM, JADRANKA LOKMIĆ-MISIRAČA 29.04.2021.

Pozitivne ocjene za aktivnosti na unapređenju kvaliteta pravosuđa 28.04.2021.

više

Unapređenje rodne jednakosti u pravosuđu