Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

 

Aktuelnosti

Odluka o radnom vremenu suda

Radno vrijeme Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu, od 26.04.2021.godine, je od 7,00 do 15,00 sati. Pauza u toku radnog vremena, u trajanju od 30 minuta određuje se od 9,30 do 10,00 sati.

22.04.2021.

Odluka o organizaciji rada suda

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu, od 24.3.2021.godine, radiće od 8,00 do 14,00 sati. Pauza u toku radnog vremena je od 9,30 do 10,00 sati.

23.03.2021.

Zaključak o nastavku javne nabavke lož ulja 23.09.2020.

više

Pozdravna riječ

Cijenjeni posjetioci

Cijenjeni posjetioci, Odlučili smo da Vam se ovim putem približimo u komunikaciji, predstavimo ovaj sud, olakšamo snalaženje u kontaktu sa nama i da Vam približimo pravosuđe.

03.07.2008.

više

Sudski predmeti – online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Kako izračunati iznos sudske takse za vaš predmet?

U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/08, 49/09, 67/13 i 63/14).

25.08.2016.

Kako mogu dobiti uvjerenje od suda?

Sud izdaje uvjerenja odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, a saglasno sa podacima iz službene evidencije.

16.07.2008.

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Sudiji koji postupa u određenom predmetu može se doći samo po pozivu. Sudiji nije dozvoljen pojedinačan razgovor sa strankama u postupku.

16.07.2008.

više