Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

   1 - 10 / 1338  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Tokom 2020. godine riješeno više od 140.000 najstarijih predmeta

Tokom 2020. godine riješeno više od 140.000 najstarijih predmeta

(Sarajevo, 19. januar 2020. godine) – Prema najnovijim podacima godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta, sudovi u Bosni i Hercegovini, u 2020. godini, riješili su 140.452 najstarija predmeta.

19.01.2021.

Stvoreni preduslovi za obnovu i izgradnju zgrada četiri pravosudne institucije u BiH

Stvoreni preduslovi za obnovu i izgradnju zgrada četiri pravosudne institucije u BiH

(Sarajevo, 18. januar 2021. godine)–Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće), uz finansijsku podršku Vlade Švedske, a u okviru Projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH”, osiguralo je izradu projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju zgrada četiri pravosudne institucije.

18.01.2021.

Visoko sudsko i tužilaćko vijeće BiH nastavlja unaprijeđenje rada na predmetima  ratnih zločina uz podršku Evropske unije

Visoko sudsko i tužilaćko vijeće BiH nastavlja unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločina uz podršku Evropske unije

Podržavajući jačanje vladavine prava, kvalitete i integriteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini, Evropska unija već dugi niz godina podupire funkcionalnost procesâ tranzicijske pravde kroz uspostavljanje sistemskih pretpostavki efikasne implementacije Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (Državna strategija). Počev od 2014. godine prethodne faze pomoći Evropske unije implementirane su alokacijom pred-pristupnih IPA fondova ukupne vrijednosti 16.2 miliona eura...

15.01.2021.

Redovno ažuriranje Mape ratnih zločina –  U 2020. godini pripremljeni sažeci 53 predmeta

Redovno ažuriranje Mape ratnih zločina – U 2020. godini pripremljeni sažeci 53 predmeta

(Sarajevo, 14. januar 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) kontinuirano radi na jačanju vladavine prava, te postizanju veće transparentnosti rada pravosuđa Bosne i Hercegovine. Veća transparentnost bh. pravosudnog sistema je i zahtjev Evropske komisije, naročito u predmetima u kojima postoji veliki interes javnosti. Procesuiranje predmeta ratnih zločina predstavlja jedan takav segment rada pravosuđa.

14.01.2021.

Intenziviranje procesa unapređenja rada pravosudnih institucija uz podršku partnera iz Švedske

Intenziviranje procesa unapređenja rada pravosudnih institucija uz podršku partnera iz Švedske

(Sarajevo, 11. januar 2021. godine) – Unapređenje efikasnosti, kvalitete, nezavisnosti i transparentnosti pravosuđa, koje vodi ka kreiranju funkcionalnog i efikasnog pravosudnog sistema, bit će u fokusu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u narednom periodu.

11.01.2021.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

VSTV BiH je tokom vanredne sjednice, koja se održava 29. decembra 2020. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

29.12.2020.

Počeo proces pripreme za primjenu Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u bh. pravosudnim institucijama

Počeo proces pripreme za primjenu Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u bh. pravosudnim institucijama

U bh. pravosudnim institucijama započet je proces primjene Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti. U okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, koji Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine realizuje uz podršku Vlade Švedske, odabrane su institucije koje će biti prve ustanove u kojim će se početi sa primjenom ovog dokumenta.

25.12.2020.

Program mentorstva kao dio edukacije novoimenovanih sudija i stručnih saradnika

Program mentorstva kao dio edukacije novoimenovanih sudija i stručnih saradnika

Omogućiti novoimenovanim sudijama i stručnim saradnicima da uče od iskusnijih kolega, bit će u fokusu aktivnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u narednom periodu.

25.12.2020.

Nove metode u bh. sudovima poboljšat će kvalitet rada

Nove metode u bh. sudovima poboljšat će kvalitet rada

Unapređenje metodologije rada u bosanskohercegovačkim sudovima, bila je tema sastanaka predstavnika bh. sudova i sestrinskih sudova u Švedskoj i Švedske sudske administracije (SNCA) koji su u decembru organizovani u Sarajevu.

23.12.2020.

Znanjem protiv seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja

Znanjem protiv seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja

Prevencija seksualnog i rodnog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni Hercegovini (BiH) bila je u fokusu još jedne obuke namijenjene savjetnicima i savjetnicama zaposlenim u ovim institucijama, sa ciljem jačanja svijesti o važnosti većeg angažmana u ovoj oblasti.

21.12.2020.

   1 - 10 / 1338  >

Povratak na vrh