Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

   1 - 10 / 1382  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Nadležna ministarstva podržala uvođenju sistema mentorstva za sudije u bh. sudovima

Nadležna ministarstva podržala uvođenju sistema mentorstva za sudije u bh. sudovima

O uvođenju sistema mentorstva u sudovima u Bosni i Hercegovini (BiH), na sastanku koji je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) organizovalo 19. aprila 2021. godine u Sarajevu, razgovarali su predstavnici državnog i ministarstva pravde Republike Srpske, Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, Delegacije Europske unije u BiH, ambasada Norveške i Nizozemske te VSTV-a BiH.

20.04.2021.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

(Sarajevo, 15. april 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 14. i 15. aprila 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

15.04.2021.

Objavljen Izvještaj o neovisnosti, odgovornosti i kvaliteti pravosuđa BiH u skladu skriterijima Evropske mreže sudskih vijeća (ENCJ)

Objavljen Izvještaj o neovisnosti, odgovornosti i kvaliteti pravosuđa BiH u skladu skriterijima Evropske mreže sudskih vijeća (ENCJ)

Visoko sudsko itužilačko vijeće BiH i sudovi u BiH, intenzivno rade na unapređenjunezavisnosti i odgovornosti te posebno na kvalitetu rada, pokazuje Izvještaj o neovisnosti, odgovornosti i kvalitetipravosuđa Bosne i Hercegovine, koji je rađen prema kriterijima Evropske mreže pravosudnihvijeća (ENCJ).

14.04.2021.

Intenziviranje saradnje sudova u Trebinju, Mostaru i Širokom Brijegu

Intenziviranje saradnje sudova u Trebinju, Mostaru i Širokom Brijegu

Unapređenje saradnje između prvostepenih i drugostepenih sudova bila je jedna od tema sastanaka VSTV-a BiH sa sudijama osnovnog i Okružnog suda u Trebinju, općinskog i Kantonalnog suda u Mostaru, općinskog i Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, te članovima Ekspertnog tima iz Nizozemske i Norveške.

13.04.2021.

Međunarodni dan Roma – Jednak pristup pravdi svih građana

Međunarodni dan Roma – Jednak pristup pravdi svih građana

Romi u Bosni i Hercegovini i danas se suočavaju s kršenjem njihovih osnovnih prava, a Međunarodni dan Roma, koji se obilježava 8. aprila, služi kao podsjetnik na neophodnost osiguravanja boljeg pristupa u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava, te prava na jednak pristup pravdi.

08.04.2021.

Posjeta ambasadorice Francuske predsjedniku VSTV-a BiH

Posjeta ambasadorice Francuske predsjedniku VSTV-a BiH

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija primio je u nastupnu posjetu NJ.E. Christine Toudic ambasadoricu Republike Francuske u Bosni i Hercegovini.

01.04.2021.

Kroz saradnju sa poslovnom zajednicom do popularizacije alternativnog rješavanja sporova

Kroz saradnju sa poslovnom zajednicom do popularizacije alternativnog rješavanja sporova

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) i Spoljnotrgovinska komora BiH (STK BiH) organizovali su juče informativno predavanja o prednostima alternativnih i mirnih načina rješavanja privrednih sporova, namijenjeno poslovnoj zajednici u BiH.

01.04.2021.

On-line sastanci VSTV-a sa predstavnicima Generalne direkcije za pravdu i prava korisnika i Zajedničke službe vanjskih poslova EK

On-line sastanci VSTV-a sa predstavnicima Generalne direkcije za pravdu i prava korisnika i Zajedničke službe vanjskih poslova EK

(Sarajevo, 30. mart 2021. godine) – Članovi Predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Halil Lagumdžija, predsjednik, Sanela Gorušanović-Butigan i Biljana Simeunović potpredsjednice i Selim Karamehić, član Predsjedništva VSTV-a BiH...

30.03.2021.

On-line sastanak VSTV-a sa visokim zvaničnicima Evropske komisije i Nastavak saradnje između VSTV-a BiH i Evropske komisije u cilju jačanja vladavine prava i vraćanja povjerenja javnosti u pravosuđe

On-line sastanak VSTV-a sa visokim zvaničnicima Evropske komisije i Nastavak saradnje između VSTV-a BiH i Evropske komisije u cilju jačanja vladavine prava i vraćanja povjerenja javnosti u pravosuđe

Članovi Predsjedništva VSTV-a BiH Halil Lagumdžija, predsjednik, Sanela Gorušanović-Butigan i Biljana Simeunović potpredsjednice i Selim Karamehić održali su on-line sastanak sa visokim zvaničnicima Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije, vršiocem dužnosti generalnog direktora Maciejom Popowskim i zamjenicom direktora za Balkan Michealom Mateullom sa saradnicima.

26.03.2021.

VSTS BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

VSTS BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

(Sarajevo, 25. mart 2021. godine) – Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 24. i 25. marta 2021. godine u Sarajevu, donio odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

25.03.2021.

   1 - 10 / 1382  >

Povratak na vrh