Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

 

   1 - 6 / 413  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 26. i 28. maja 2020. godine

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 26. i 28. maja 2020. godine

U predmetima se radi o povredama člana 2. EK, člana 6.1.EK, člana 8. EK, člana 10. EK, itd., više u dokumentu u prilogu.

29.05.2020.

Evropski sud za ljudska prava objavio je 14. maja 2020. godine 11 presuda i 8 odluka

Evropski sud za ljudska prava objavio je 14. maja 2020. godine 11 presuda i 8 odluka

Izdvajamo informacije o predmetima : Romić i dr. protiv Hrvatske, Kadagishvili protiv Gruzije, Papadopoulos protiv Grčke, Mraović protiv Hrvatske, Kostov i drugi protiv Bugarske, Rodina protiv Latvije, Jabłońska protiv Poljske, Astruc protiv Francuske , te Hirtu i drugi protiv Francuske.

19.05.2020.

Evropski sud za ljudska prava je 12. maja 2020. godine donio 8 presuda

Evropski sud za ljudska prava je 12. maja 2020. godine donio 8 presuda

Evropski sud za ljudska prava je 12. maja 2020. godine donio 8 presuda, od kojih u nastavku izdvajamo: Sudita Keita protiv Mađarske, Danciu i drugi protiv Rumunije, Korostelev protiv Rusije i Nechayeva protiv Rusije.

14.05.2020.

Castellani protiv Francuske

Castellani protiv Francuske

Predmet se odnosio na pritužbu podnositelja predstavke da je bio žrtva nasilja za vrijeme hapšenja u svojoj kući od strane GIPN-a, posebne naoružane policijske jedinice, u prisustvu supruge i kćerke.

13.05.2020.

Osam presuda i šest odluka Evropskog suda za ljudska prava

Osam presuda i šest odluka Evropskog suda za ljudska prava

Evropski sud za ljudska prava je 7. maja donio osam presuda i šest odluka, od kojih izdvajamo: Beshiri protiv Albanije, Anahit Mkrtchyan protiv Armenije, Khadija Ismayilova protiv Azerbejdžana, Vardosanidze protiv Gruzije i Sadocha protiv Ukrajine.

11.05.2020.

Keaney protiv Irske

Keaney protiv Irske

U predmetu Keaney protiv Irske (br. predstavke 72060/17) Sud je jednoglasno utvrdio da je došlo do povrede člana 6. st. 1 u pogledu prava na pravično suđenje u razumnom roku. Sud ga je također izabrao kao vodeći slučaj u vezi s pitanjem djelotvornosti domaćih pravnih lijekova u Irskoj zbog pritužbi na prekomjernu dužinu postupka.

11.05.2020.

   1 - 6 / 413  >

Povratak na vrh