Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

 

   1 - 6 / 439  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 24. novembra 2020. godine

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 24. novembra 2020. godine

U prilogu možete preuzeti informacije o dvije presude Evropskog suda za ljudska: Bardali v. Switzerland i Şık v. Turkey.

27.11.2020.

Panel za ujednačavanje sudske prakse iz krivične oblasti

Panel za ujednačavanje sudske prakse iz krivične oblasti

Predstavnici najviših sudova u Bosni i Hercegovini održali su 23. novembra 2020. godine sastanak Panela iz krivične oblasti na temu „Zamjena kazne zatvora novčanom kaznom“.

23.11.2020.

Sedmični pregled sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava

Sedmični pregled sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava

Radi se o izvještajima ESLJP-a koji su putem Mreže viših sudova dostupni pravosudnoj zajednici i profesionalnoj pravnoj javnosti.

20.11.2020.

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 17. i 19. novembra 2020. godine

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 17. i 19. novembra 2020. godine

Informacijom je, između ostalog, obuhvaćeno par odluka o dopustivosti protiv R. Hrvatske, te dvije presude, također protiv R. Hrvatske.

20.11.2020.

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 10. i 12. novembra 2020. godine

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 10. i 12. novembra 2020. godine

Informacijom su, između ostalih, obuhvaćeni predmeti: Neagu v. Romania, Saran v. Romania i Yılmaz v. Turkey.

13.11.2020.

Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda FBiH

Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda FBiH

Biltene sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine izdate od 2003. godine do danas možete preuzeti na našoj web stranici u PDF formatu u sekciji sudska praksa u Bosni i Hercegovini.

10.11.2020.

   1 - 6 / 439  >

Povratak na vrh