Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

„Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 31.03.2016. godine“

mailprint fav manja slovaveća slova

15.04.2016.

(Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa)

Sudovi u BiH su u prva tri  mjeseca tekuće godine riješili ukupno 62.000 najstarijih predmeta odnosno realizovali 35% plana rješavanja predmeta.

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2016. godini predvidjeli riješiti 178.158 najstarijih predmeta. U prilogu je prikazan sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 31.03.2016. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize.

Praćenje procesa rješavanja predmeta prema planovima jedna je od osnovnih aktivnosti Stalne komisije za efikasnost sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Naime, VSTV BiH je na sjednici održanoj 21. i 22. januara 2015. godine usvojio novo Uputstvo za izradu planova za rješavanje predmeta koje se počelo primjenjivati prilikom kreiranja planova za rješavanje predmeta od 2015.godinu. Glavni cilj Uputstva je rješavanje svih predmeta koji se ne završe u roku od jedne godine od dana podnošenja inicijalnog akta u sudu. Osnovna promjena u Uputstvu se odnosi na pravilo da od 2015. godine svi sudovi imaju obavezu sačiniti plan rješavanje predmeta.

Zahvaljujući ovoj aktivnosti čija implementacija je započela 2010. godine u okviru Projekta podrške pravosuđu finansiranom iz sredstava IPA 2009 i IPA 2010 Evropske unije, a nastavljena u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa koji finansiraju Kraljevina Norveška i Švedska, doći će do smanjenja broja neriješenih starih predmeta, što će značajno doprinijeti povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cjelini. Od 2010. godine do danas sudovi su riješili više od 550.000 najstarijih predmeta što svakako utiče i na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh