Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01. - 30.09.2015. godine

mailprint fav manja slovaveća slova

08.10.2015.

Sudovi u Bosni i Hercegovini su u proteklih devet mjeseci riješili ukupno 153.488 najstarijih predmeta, čime je realizovano 72% predviđenog plana rješavanja predmeta za 2015. godinu. U odnosu na isti period prošle godine realizacija plana je veća za 9%, te ovaj rezultat u tekućoj godini pokazuje da je nastavljen pozitivan trend povećanja efikasnosti rada sudova i smanjenja broja najstarijih predmeta.

U skladu sa planovima za rješavanje predmeta u 2015. godini sudovi su predvidjeli riješiti 214.205 najstarijih predmeta. U priloženoj tabeli prikazan je zbirni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 30.09.2015. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize.

Praćenje procesa rješavanja predmeta prema planovima jedna je od osnovnih aktivnosti Stalne komisije za efikasnost sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH). Naime, VSTV BiH je na sjednici održanoj 21. i 22. januara 2015. godine usvojio novo Uputstvo za izradu planova za rješavanje predmeta koje se počelo primjenjivati prilikom kreiranja planova za rješavanje predmeta za 2015. godinu. Glavni cilj Uputstva je rješavanje svih predmeta koji se ne završe u roku od jedne godine od dana podnošenja inicijalnog akta u sudu. Osnovna promjena u Uputstvu se odnosi na pravilo da u 2015. godini svi sudovi imaju obavezu sačiniti plan za rješavanje predmeta.

Zahvaljujući ovoj aktivnosti čija implementacija je započela 2010. godine u okviru Projekta podrške pravosuđu finansiranom iz sredstava IPA 2009 i IPA 2010 Evropske unije, a nastavljena u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa koji finansiraju Kraljevina Norveška i Švedska, doći će do smanjenja broja neriješenih najstarijih predmeta, što će značajno doprinijeti povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cjelini te pružanju bolje usluge građanima, korisnicima sudova.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh