Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01. - 30.06.2015. godine (Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa)

mailprint fav manja slovaveća slova

10.07.2015.

Sudovi u BiH su u prvih šest mjeseci 2015. godine riješili ukupno 119.863 najstarijih predmeta iz plana rješavanja predmeta za 2015. godinu odnosno  69.973 predmeta više u odnosu na isti period prošle godine. Ovaj rezultat pokazuje da je nastavljen pozitivan trend povećanja efikasnosti rada sudova i smanjenja broja najstarijih predmeta. 

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2015. godini predvidjeli riješiti 207.347 najstarijih predmeta. U priloženoj tabeli prikazan je zbirni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 30.06.2015. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize.

Praćenje procesa rješavanja predmeta prema planovima jedna je od osnovnih aktivnosti Stalne komisije za efikasnost sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH). Naime, VSTV BiH je na sjednici održanoj 21. i 22. januara 2015. godine usvojio novo Uputstvo za izradu planova za rješavanje predmeta koje se počelo primjenjivati prilikom kreiranja planova za rješavanje predmeta za 2015. godinu. Glavni cilj Uputstva je rješavanje svih predmeta koji se ne završe u roku od jedne godine od dana podnošenja inicijalnog akta u sudu. Osnovna promjena u Uputstvu se odnosi na pravilo da u 2015. godini svi sudovi imaju obavezu sačiniti plan za rješavanje predmeta. 

Zahvaljujući ovoj aktivnosti čija implementacija je započela 2010. godine u okviru Projekta podrške pravosuđu finansiranom iz sredstava IPA 2009 i IPA 2010 Evropske unije, a nastavljena u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa koji finansiraju Kraljevina Norveška i Švedska, doći će do smanjenja broja neriješenih najstarijih predmeta, što će značajno doprinijeti povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cjelini te pružanju bolje usluge građanima, korisnicima sudova. 

Od početka implementacije ove aktivnosti do danas sudovi su riješili preko 422.000 najstarijih predmeta što svakako utiče i na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 594.

-KRAJ-

   


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh