Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Riješeno preko tristo hiljada najstarijih predmeta

mailprint fav manja slovaveća slova

09.06.2015.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je na posljednjoj konferenciji predsjednika sudova koja je održana 18. i 19. maja 2015. godine predstavilo rezultate analize „Efikasnost rada sudova u BiH“ s posebnim osvrtom na opšte podatke o radu sudova, realizaciju planova rješavanja predmeta, privredni referat, stečajne predmete i sklapanje sudske nagodbe tokom 2014. godine.

Rezultati dobiveni analizom ukazuju da je i u 2014. godini nastavljen pozitivan trend povećanja produktivnosti rada sudova primjenom Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u BiH i smanjenja broja nekomunalnih predmeta za 10% u odnosu na prethodnu godinu. 

Što se tiče ostvarenja norme, produktivnost rada sudija i stručnih saradnika u sudovima u BiH je povećana za 7% u odnosu na 2013. godinu. 

Kada je u pitanju rješavanje starih predmeta, sudovi su zahvaljujući planovima rješavanja predmeta riješili 85.941 najstarijih predmeta, što predstavlja povećanje broja riješenih predmeta za 16% (13.625 predmeta) u odnosu na 2013. godinu. U periodu od 2011. do 2014. godine riješeno je 302.565 najstarijih predmeta što svakako utiče i na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u bosanskohercegovačkom pravosuđu. 

Analiza je također pokazala da pored pozitivnog trenda povećanja produktivnosti rada sudova postoje i segmenti efikasnosti koji se moraju poboljšati. Riječ je o daljem smanjenju broja najstarijih predmeta, unapređenju kapaciteta i vještina nosioca pravosudnih funkcija, transparentnosti rada i jačanju dostupnosti sudovima, odnosno ostvarenju pristupa pravdi. 

Analizu je pripremila Jedinica za efikasnost pravosuđa u okviru Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa kojeg implementira VSTV BiH, a finansiraju Norveška, Švedska i Evropska unija. 

Svjestan značaja efikasnosti i ažurnosti u radu pravosudnih institucija i jačanja nezavisnosti i transparentnosti rada sudova, VSTV BiH je i tokom 2014. godine je poduzimao niz aktivnosti usmjerenih ka unapređenju rada sudova putem povećanja produktivnosti i time smanjenja broja neriješenih predmeta, rješavanja predmeta u razumnom roku i pružanja bolje usluge građanima.

U protekloj godini provedeni su mnogi značajni reformski procesi koji su za rezultat imali poboljšanje uslova rada sudova kroz rekonstrukciju i modernizaciju zgrada pravosudnih institucija, povećanje produktivnosti rada sudova, smanjene broja predmeta i smanjenje trajanja sudskih postupaka. VSTV BiH će nastaviti i tokom 2015. godine pružati podršku reformi pravosuđa, te zajedno sa sudovima ulagati napore i raditi na unapređenju i postizanju boljih rezultata rada pravosudnih institucija, a tim i pravosudnog sistema.

Kompletna analiza dostupna je za preuzimanje na linku desno.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh