Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

„Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 30.09.2014. godine“ (Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa)

mailprint fav manja slovaveća slova

17.10.2014.

Sudovi u BiH su u prvih devet mjeseci tekuće godine ostvarili 20% veći procenat realizacije plana rješavanja predmeta i riješili 13.000 najstarijih predmeta više u odnosu na 2013. godinu. Ukupno je realizovano 63% plana i riješeno 64.000 najstarijih predmeta.

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2014. godini predvidjeli riješiti oko 102.000 najstarijih predmeta. U prilogu je prikazan sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 30.09.2014. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize.

Praćenje procesa rješavanja predmeta prema planovima jedna je od osnovnih aktivnosti Stalne komisije za efikasnost pravosuđa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Naime, VSTV BiH je na sjednici održanoj 16. decembra 2013. godine usvojio novo Uputstvo za izradu planova za rješavanje predmeta koje se počelo primjenjivati prilikom kreiranja planova za rješavanje predmeta za 2014.godinu. Glavni cilj Uputstva je rješavanje svih predmeta koji se ne završe u roku od jedne godine od dana podnošenja inicijalnog akta u sudu.

Zahvaljujući ovoj aktivnosti čija implementacija je započela 2010. godine u okviru Projekta podrške pravosuđu finansiranom iz sredstava IPA 2009 i IPA 2010 Evropske unije, a nastavljena u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa koji finansiraju Kraljevina Norveška i Švedska, doći će do smanjenja broja neriješenih starih predmeta, što će značajno doprinijeti povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cjelini. Od 2010. godine do danas sudovi svake godine riješe preko 70.000 najstarijih predmeta što svakako utiče i na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh