Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Širokom Brijegu

mail print fav manja slovaveca slova

Nastavak glavne rasprave u predmetu Josip Anić

27.11.2015.

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana  24.11.2015 godine sa početkom u 8 sati održana je glavna rasprava u kaznenom predmetu ovog suda broj 08 0 K 002463 15 K protiv optuženog Josipa Antića sina Veselka iz Klobuka , zbog počinjenja u stjecaju 8 kaznenih djela Razbojništva iz čl. 289 st. 2. u svezi sa st. 1 KZ F BIH, a sve u svezi sa čl.54 KZ F BIH.
Nastavak glavne rasprave  zakazan je  za dan 11.12.2015. godine (petak) u  8.h.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Zakazana glavna rasprava u predmetu Aladina Zejnilagića i dr.

Na Županijskom sudu Široki Brijeg,  za dane 04.02.2015. godine i 05.02.2015. godine sa početkom u 9,00 sati zakazana je glavna rasprava u kaznenom predmetu ovog Suda broj 08 0 K 002543 16 K protiv optuženih Aladina Zejnilagića sina Fuada iz Banja Luke, Deana Bendra sina Radenka iz Jajca i Ante Dragun – Kaurin sina Ivice iz Jajca, zbog kaznenog djela Organizirani kriminal iz čl. 342 st. 2 u svezi sa st. 1 KZ-a F BiH u stjecaju s kaznenim djelom Računalna  prijevara iz čl. 395 st. 3 u svezi sa st. 1 KZ-a  F BiH, a sve u svezi s čl. 54 KZ-a F BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Izrečena presuda u predmetu Marko Bilić

Kazneno vijeće Županijskog suda Široki Brijeg, dana 18.01.2016. godine, u kaznenom predmetu ovog suda broj 08 0 K 002599 15 K protiv optuženog Marka Bilić zv.“Makača“ sina Ranka, iz Lisica bb općina  Ljubuški,  izreklo je presudu, kojom je optuženog Marka Bilić zv.“Makača“ oglasilo krivim zbog počinjenja  kaznenog djela Razbojništva iz čl. 89  st. 2 u  vezi  sa s t. 1 KZ  F BiH  u  svezi sa čl. 31 KZ F BiH., te mu izreklo kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina  i 6 (šest) mjeseci.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Održano ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Aladin Zejnilagić i dr.

Optuženi Aladina Zejnilagića sin Fuada iz Banja Luke, Dean Bendra sina Radenka iz Jajca i Ante Dragun – Kaurin sin Iviceiz Jajca, na ročištu o izjašnjenju o krivnji pred sucem za prethodno saslušanje Županijskog suda Široki Brijeg, zbog kaznenog djela Organizirani kriminal iz čl. 342 st. 2 u svezi sa st. 1 KZ-a F BiH u stjecaju s kaznenim djelom Računalna  prijevara iz čl. 395 st. 3 u svezi sa st. 1 KZ-a  F BiH, a sve u svezi s čl. 54 KZ-a F BiH izjasnili se da nisu krivi za počinjena kaznena djela, koja su im stavljena na teret optužnicom Županijskog tužiteljstva Županije Zapadnohecegovačke, te će u ovom predmetu biti zakazana glavna rasprava pred kaznenim vijećem Županijskog suda Široki Brijeg.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Nastavak glavne rasprave u predmetu Marko Bilić

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 23.12. 2015. godine sa početkom u 8,00 sati, održana je glavna rasprava u kaznenom predmetu ovog Suda broj 08 0 K 002599 15 K protiv optuženog Marka Bilić zv.“Makača“ sina Ranka, iz Lisica bb općina Ljubuški, a zbog kaznenog djela Razbojništva iz čl. 289 st. 2 u vezi sa st. 1 KZ F BiH u svezi sa čl. 31. KZ FBiH.
Nastavak glavne rasprave  zakazan je  za dan 15.01.2016. godine (petak) u  8.00 sati.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Potvrđena optužnica u predmetu Adil Zejnilagić i drugi

Sudac za prethodno saslušanje Županijskog suda Široki Brijeg u  predmetu  broj 08 0 K 00 2543 15 Kps, potvrdio je  optužnicu Županijskog  tužiteljstva ŽZH Široki Brijeg br. T 08 0 KTO  0004236 15 od  15.12. 2015 godine, podignutu protiv optuženika  Aladina Zejnilagića sina Fuada iz Banja Luke, Deana Bendre sina Radenka iz Jajca, i Ante Draguna-Kaurina sina Ivice iz Jajca, zbog počinjenja kaznenog djela Organizirani kriminal iz članka 342 st. 2. u svezi sa stavkom 1 KZ-a F BiH u stjecaju s kaznenim djelima Računalna prijevara iz članka 395 st. 3 u svezi sa stavkom 1 KZ-a F BiH i Pranje novca iz članka 272 st. 2 u svezi sa stavom 1 KZ-a F BiH, a sve u svezi sa člankom 54 KZ-a F BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh