Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Širokom Brijegu

mail print fav manja slovaveca slova

Potvrđena optužnica u predmetu Ante Crnogorac i drugi

Sudac za prethodno saslušanje Županijskog suda Široki Brijeg u  predmetu  broj 08 0 K 00 2894 16 Kps, dana 06.10.2016. godine potvrdio je  optužnicu Županijskog  tužiteljstva ŽZH Široki Brijeg br. T08 0 KTK 0004752 16 od 30.09.2016. podignutu protiv  optuženih, Ante Crnogorac sina Veljka iz Posušja, Karamatići bb, općina Posušje, zbog počinjenja produljenog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl.383 st.3 u vezi sa st.1 KZ FBiH, sve u vezi sa čl.55 KZ FBiH i Josipa Kovač sina Branka iz Posušja, Kovači bb, općina Posušje, zbog počinjenja produljenog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl.383 st.3 u svezi sa st.1 KZ FBiH, sve u vezi sa čl.55 KZ FBiH, sve u vezi sa čl.33 st.1 KZ FBiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Zakazana rasprava u predmetu Branimir Jurič

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 17.10. 2016. godine sa početkom u 8,00 sati, zakazana je glavna rasprava u kaznenom predmetu ovog Suda broj 08 0 K 002816 16 K protiv optuženog  Branimira Juriča, zbog  kaznenog djelo Ubojstvo u pokušaju iz čl.166 st.1 KZ-a F BiH u svezi sa čl. 28 KZ-a F BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Potvrđena optužnica u predmetu Gojko Topić

Sudac za prethodno saslušanje Županijskog suda Široki Brijeg u  predmetu  broj 08 0 K 00 2863 16 Kps , dana 29.09.2016. godine potvrdio je  optužnicu Županijskog  tužiteljstva ŽZH Široki Brijeg br. T 08 0 KTO  0004883 16 od  28.09.2016. podignutu protiv optuženog Gojka Topića  zv. „Ilkić“ sina Andrije iz Sutine, općina Posušje, zbog počinjenja  kaznenog djela Ubojstva iz čl. 166 st. 1 KZ F BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Zakazana glavna rasprava u predmetu Josip Glavina

09.09.2016.

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 14.09. 2016. godine sa pocetkom u 8,00 sati, zakazana je glavna rasprava  u kaznenom predmetu ovog Suda  broj 08 0 K 002844 16 K protiv optuženog Josipa Glavina sina Jadranka iz Knešpolja , a zbog pocinjenja kaznenog djela  iz cl. 23. u svezi s cl. 3.  st. l. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila  i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti  u svezi sa cl. 2. st. 1. KZ-a F BiH, u stjecaju s kaznenim djelom Teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz cl. 336 st. 2. u svezi s cl. 333. st. 1. KZ-a F BiH,  a sve u svezi sa cl. 54. KZ-a F BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Kolektivni godišnji odmor u 2016. godini

Županijski sud Široki Brijeg koristit će kolektivni godišnji odmor i to u periodu od 25.07.2016. (ponedjeljak) do 19.08.2016. godine (petak), osim djelatnika u prijemnoj kancelariji Suda, radi pružanja usluga korisnicima Suda.
U navedenom periodu prema mjesečnom rasporedu dežurstava dežurni su: sudac, daktilograf i vozač.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Obavijest o „Tjednu sudske nagodbe“

21.06.2016.

Štovani!

Ovim putem želimo da Vas informiramo o provođenju aktivnosti „Tjedan sudske nagodbe“ u našem Sudu.

Na inicijativu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH u svim prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima u BiH organizira se  se provođenje aktivnosti „Tjedan sudske nagodbe“. 


Period implementacije aktivnosti je 01.-17. listopad 2016. godine.


Cilj organiziranja „Tjedan sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka, te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresirane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu, te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informirate suca koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

- samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;
- samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte suca kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;
- zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u tijeku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.


Prednosti sudske nagodbe

Sudska nagodba predstavlja:
 
Kraći i efikasniji postupak

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostupanjskim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status ovršne isprave, bez drugostupanjskog žalbenog postupka u predmetu.


Jeftiniji postupak

Sudska nagodba je privilegirana sa aspekta plaćanja sudske pristojbe, a prema odredbama Zakona o sudskim pristojbama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale eventualne troškove nastale u svezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostupanjskog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. 

Sigurnost i povjerenje

Sudska nagodba je ovršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravomoćnoj i ovršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (ovršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne suradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.


S štovanjem,


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh