Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Širokom Brijegu

mail print fav manja slovaveca slova

Izrečena presuda u predmetu Branimir Jurič

23.12.2016.

Kazneno vijeće Županijskog suda Široki Brijeg, dana 22.12.2016. godine, u kaznenom predmetu ovog suda broj 08 0 K 002816 16 K izreklo je nepravomoćnu sudsku presudu  kojom je optuženog Branimira Juriča sina Ante iz Vitine, općina Ljubuški, oglasilo krivim za kazneno djelo Ubojstvo u pokušaju iz čl.166 st. 1 KZ-a F BiH u svezi sa čl. 28 KZ-a F BiH, te mu izreklo kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Izrečena presuda u predmetu Josip Glavina

21.12.2016.

Kazneno vijeće Županijskog suda Široki Brijeg  dana 21.12.2016. godine, u kaznenom predmetu ovog suda broj 08 0 K 002844 16 K izreklo je nepravomoćnu presudu kojom je  optuženog  Josipa Glavine sina Jadrana iz Knešpolja, općina Široki Brijeg, oglasio krivim za kazneno djelo  iz čl. 23 u svezi s čl. 3  st. 1 Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila  i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti  u svezi sa čl.2 st. 1 KZ-a F BiH, u stjecaju s kaznenim djelom Teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz čl. 336 st.2 u svezi s čl. 333 st. 1 KZ-a F BiH,  a sve u svezi sa čl.54 KZ-a F BiH, te mu izreklo kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 9 (mjeseci) zatvora.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Izrečena presuda u predmetu Gojko Topić

21.12.2016.

Kazneno vijeće Županijskog suda Široki Brijeg, dana 21.12.2016. godine, u kaznenom predmetu ovog suda broj  08 0 K 002863 16 K izreklo je nepravomoćnu sudsku presudu  kojom je optuženog Topić Gojka sina Andrije iz Sutine, općina Posušje, oglasio krivim  za  kazneno djelo Ubojstvo iz čl.166 st.1 KZ-a F BiH., te mu izreklo kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Nastavak glavne rasprave u predmetu Josip Glavina

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 19.12. 2016. godine sa početkom u 8,00 sati, zakazan je nastavak glavne rasprava u kaznenom predmetu ovog suda  broj 08 0 K 002844 16 K protiv optuženog Josipa Glavine sina Jadrana iz Knešpolja, općina Široki Brijeg, zbog počinjenja kaznenog djela iz čl. 23 u svezi s čl. 3  st. l Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila  i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti  u svezi sa čl.2 st. 1 KZ-a F BiH, u stjecaju s kaznenim djelom Teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz čl. 336 st.2 u svezi s čl. 333 st. 1 KZ-a F BiH,  a sve u svezi sa čl.54 KZ-a F BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Nastavak glavne rasprave u predmetu Gojko Topić

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 19.12.2016. godine sa početkom u 10:30 sati, zakazan je nastavak glavne rasprava u kaznenom predmetu ovog Suda broj 08 0 K 002863 16 K protiv optuženog Topić Gojka sina Andrije iz Sutine, općina Posušje, zbog kaznenog djelo Ubojstvo iz čl.166 st.1 KZ-a F BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Nastavak glavne rasprave u predmetu Branimir Jurič

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 09.12.2016. godine sa početkom u 8:00 sati, zakazan je nastavak glavne rasprava  u kaznenom predmetu ovog Suda  broj 08 0 K 002816 16 K protiv optuženog  Branimira Juriča sina Ante iz Vitine,općina Ljubuški,, zbog  kaznenog djelo Ubojstvo u pokušaju iz čl.166 st.1 KZ-a F BiH u svezi sa čl. 28 KZ-a F BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh