Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Širokom Brijegu

mail print fav manja slovaveca slova

Kolektivni godišnji odmor u 2015. godini

16.06.2015.

Županijski sud Široki Brijeg koristit će kolektivni godišnji odmor i to u periodu od 27.07.2015. (ponedjeljak) do 24.08.2015. godine (ponedjeljak), osim djelatnika u prijemnoj kancelariji Suda, radi pružanja usluga korisnicima Suda.

U navedenom periodu prema mjesečnom rasporedu dežurstava dežurni su: sudac, daktilograf i vozač.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Izrečena presuda u predmetu Pavo Vegar

U kaznenom predmetu ovog suda broj 08 0 K 002318 15 K protiv optuženog Pave Vegar sin Jerke iz Vitine, zbog kaznenog djela Ubojstva u pokušaju iz čl. 166 st. 1 KZ F BiH u svezi sa čl. 28 KZ F BiH, sudeće vijeće je donijelo presudu kojom je utvrđeno da je isti počinio kazneno djelo u neubrojivom stanju, te je pritvor prema istom ukinut.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Nastavak glavne rasprave u predmetu Pavo Vegar

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 17.04.2015 godine sa početkom u 12,30h održana je glavna rasprava u kaznenom predmetu ovog suda broj 08 0 K 002318 15 K protiv optuženog Pave Vegar sin Jerke iz Vitine – Vašarovići, zbog kaznenog djela Ubojstva u pokušaju iz čl. 166 st. 1 KZ F BiH u svezi sa čl. 28 KZ F BiH.

Na današnjoj glavnoj raspravi saslušan je vještak neuropsihijatar dr. Omer Ćemalović, provedeni su materijalni dokazi tužiteljstva, te su stranke iznijele završne riječi.

Odluka o ovom predmetu biti će objavljena dana 20.04.2015.godine u 13,30h.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Nastavak glavne rasprave u predmetu Pavo Vegar

01.04.2015.

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 01.04.2015 godine sa početkom u 8 sati održana je glavna rasprava u kaznenom predmetu ovog suda broj 08 0 K 002318 15 K protiv optuženog Pave Vegar sin Jerke iz Vitine – Vašarovići, zbog kaznenog djela Ubojstva u pokušaju iz čl. 166 st. 1 KZ F BiH u svezi sa čl. 28 KZ F BiH.

Na današnjoj glavnoj raspravi saslušani su svjedoci optužbe, te jedan vještak.

Nastavak glavne rasprave je zakazan za dan 17.04.2015. godine (petak) u 12.30h, na kojoj će se saslušati 2 preostala vještaka i provesti materijalni dokazi.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Zakazana glavna rasprava u predmetu Pavo Vegar

Na Županijskiom sudu Široki Brijeg, dana 01.04.2015 godine sa početakom u 8 sati zakazana je glavna rasprava u kaznenom predmetu ovog suda broj. 08 0 K 002318 15 K protiv optuženog Pave Vegar sin Jerke iz Vitine – Vašarovići, zbog kaznenog djela Ubojstva u pokušaju iz čl. 166 st. 1 KZ F BiH u svezi sa čl. 28 KZ F BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Održano ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Pavo Vegar

Na Županijskom sudu Široki Brijeg dana 16.03.2015. godine u 9,00 sati, zakazano je ročište za izjašnjenje o krivnji u kaznenom predmetu protiv optuženog Pave Vegar sina Jerke iz Vašarovića, općina Ljubuški, zbog kaznenog djela Ubojstva u pokušaju iz članka 166 st.1 KZ-a F BiH, u svezi sa člankom 28 KZ-a F BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh