Početna stranica Portala pravosuđa BIH


Kantonalni sud u
Širokom Brijegu

mail print fav manja slovaveca slova

Održana glavna rasprava u predmetu Žarko Karačić

U kaznenom predmetu ovog suda broj 08 0 K 001255 14 K 2 protiv optuženog Žarka Karačića zbog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl.383 st.3 u svezi sa st.1. KZ FBIH, održana je glavna rasprava dana 09.10.2014.

Na glavnoj raspravi saslušan je svjedok optužbe Vinko Landeka.

Nastavak glavne rasprave zakazan je za dan petak 07.11.2014. godine u 8h, kada će biti saslušani i svjedoci obrane.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Zakazana glavna rasprava u predmetu Josip Antić

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 06.11. 2014. godine sa početkom u 8,00 sati, zakazana je glavna rasprava  u kaznenom predmetu ovog Suda  broj 08 0 K 002173 14 K protiv optuženog Josipa Antić zvanog Joca sina Veselka iz Klobuka , a zbog kaznenog djela Razbojništva iz čl. 289 st. 2 u vezi sa st. 1 KZ F BiH, u stjecaju sa kaznenim djelom iz čl. 23 u vezi sa čl. 3 st. 1 Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti, u vezi sa čl. 2 st. 1 KZ F BiH, a sve u vezi sa čl. 54 st. 1 KZ F BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Zakazana glavna rasprava u predmetu Tomislav Matijević i dr.

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 03.11. 2014 godine sa početkom u 10,00 sati, zakazana je glavna rasprava  u kaznenom predmetu ovog Suda  broj 08 0 K 002149 14 K protiv optuženih Tomislava Matijevića zv.“Tomo“ sina Joze iz Uzarića, Miljenka Brekala zv.“Mićo“ sina Marka iz Širokog Brijega, Fabijana Bakovića sina Joze iz Livna i Mate Karamatića sina Ante iz Posušja, zbog pomaganja u počinjenju kaznenog djela Razbojništva iz čl. 289. st. 2 KZ F .BiH u svezi sa st. 1. i u svezi sa čl. 31. KZ F. BiH i čl. 33. KZ F BiH te Tomislava Matijevića, Fabijana Bakovića i Miljenka Brekala u stjecaju i kazneno djelo Nesavjestan rad u službi iz čl. 387. st. 2 u svezi sa st. 1 KZ F BiH u svezi sa čl. 54. KZ F BIH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Nastavak glavne rasprave u predmetu Jeronim Marić i dr.

U kaznenom predmetu ovog suda broj 08 0 K 001956 14 K protiv optuženih Jeronima Marića i dr. zbog kaznenog djela Teške Krađe iz čl. 287. st. 2 toč. a) KZ F BIH, Nesavjesnog rada u službi iz čl. 387. st. 2 u svezi sa st. 1 KZ F BIH, kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 383. st. 3 u svezi sa st. 1. KZ F BIH, održan je nastavak glavne rasprave dana 02.10.2014. godine.

U nastavku glavne rasprave saslušani su svjedoci obrane i priloženi određeni materijalni dokazi obrane optuženih. Svjedok obrane Vjekoslav Bakula zbog bolesti nije pristupio, pa će biti ponovo pozvan na nastavak glavnog pretresa i saslušan kao svjedok obrane.

Nastavak glavne rasprave zakazan je za dan četvrtak 30.10.2014. godine u 8h, kad će obrana priložiti i ostale materijalne dokaze.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Odgođena glava rasprava u predmetu Jeronim Marić i dr.

Glavna rasprava u kaznenom predmetu ovog suda broj 08 0 K 001956 14 K protiv optuženih Jeronim Marića, Maria Oreča i Zorana Rezića zbog produljenog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 383. st. 3 u svezi sa st. 1. KZ F BIH, Ivana Mikulića zbog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 383. st. 3. u svezi sa st. 1 KZ F BIH, Mije Širića i Stojana Petrovića zbog produljenog kaznenog djela Teške Krađe iz čl. 287. st. 2 toč. a) KZ F BIH, Žarka Ivankovića, Ivana Bešlića, Kreše Galića, Tomislava Vranjkovića, Ljube Dragoja, Miljenka Protrka, Petra Bešlića, Milana Čambera,, Damira Ćuka i Ivana Lončara zbog kaznenog djela Teške Krađe iz čl. 287. st. 2 toč. a) KZ F BIH, te Željka Knezovića zbog kaznenog djela Nesavjestan rad u službi iz čl. 387. st. 2 u svezi sa st. 1 KZ F BIH, koja je bila zakazana za dan11.09.2014 godine, odgođena je za dan 02.10.2014. sa početkom u 8,00 sati,  zbog nedolaska optuženog Petra Bešlića,  kao i nedolaska  odvjetnika Branka Ivankovića, koji nije mogao doći zbog zdravstvenih razloga.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Održano ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Tomislav Matijević i dr.

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 09. rujna 2014 godine sa početkom u 9,00 sati, održano je ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu ovog suda broj  08 0 K 002149 14 Kps protiv optuženih Tomislava Matijevića, Miljenka Brekala, Fabijana Bakovića i Mate Karamatića  zbog pomaganja u počinjenju kaznenog djela Razbojništva iz čl. 289. st. 2 KZ F BIH u svezi sa st. 1 i u svezi sa čl. 31. KZ F BIH i čl. 33. KZ F BIH te Tomislava Matijevića, Fabijana Bakovića i Miljenka Brekala u stjecaju i kazneno djelo Nesavjestan rad u službi iz čl. 387. st. 2  u svezi sa st. 1 KZ F BIH u svezi sa čl. 54. KZ F BIH.

        Na današnje ročište pristupio je optuženi Miljenko Brekalo sa svojim braniteljem, te je isti pred sucem za prethodno saslušanje izjavio da nije kriv.

            U odnosu na optužene Tomislava Matijevića, Fabijana Bakovića i Matu Karamatića ročište za izjašnjenje o krivnji  je odgođeno i novo je zakazano za dan 22.09.2014. godine sa početkom u 8,30 sati.

            Razlog odgađanja je taj što su branitelji navedenih optuženih dostavili zamolbe za odgodu ročišta, budući da su isti bili spriječeni doći na ročište zbog ranije preuzetih obveza.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

   1 - 6 / 177  >