Početna stranica Portala pravosuđa BIH


Kantonalni sud u
Širokom Brijegu

mail print fav manja slovaveca slova

Zakazana glavna rasprava u predmetu Božo Mandić

Na Županijskiom sudu Široki Brijeg, dana 29.04.2014 godine  sa početakom u 9,30sati zakazana je glavna rasprava u kaznenom predmetu ovog suda broj. 64 0 K 005009 14 Kžk 2  protiv optuženog Bože Mandića, iz Širokog Brijega, zbog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 383 st. 2 u svezi sa st. 1 KZ F BIH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Zakazana glavna rasprava u predmetu Tihomir Gavran

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 29.04.2014. godine zakazana je glavna rasprava u kaznenom predmetu ovog suda broj: 64 0 K 022342 14 Kžk protiv optuženog Tihomira Gavrana, iz Rastovače bb, općina Posušje, zbog kaznenog djela Nasilje u obitelji iz čl. 222. st. 2.  u svezi sa st. 1 KZ F BIH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Održano ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Jeronim Marić i dr.

Na Županijskom sudu Široki Brijeg dana 03.04.2014 godine održano je ročište za izjašnjenje o krivnji u kaznenom predmetu ovog suda broj: 08 0 K 001956 14 Kps protiv optuženih Jeronima Marića, Maria Oreča, Zorana Rezića, zbog produljenog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 383. st. 3. u svezi sa st. 1. KZ F BIH, Ivana Mikulića zbog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl . 383 st. 3 u svezi sa st. 1 KZ F BIH, Mije Širića i Stojana Petrovića zbog produljenog kaznenog djela  Teške Krađe iz čl. 287. st. 2  toč. a) KZ F BIH. Žarka Ivankovića, Ivana Bešlića, Kreše Galića, Tomislava Vranjkovića, Ljube Dragoja, Miljenka Protrka, Petra Bešlića, Milana Čambera, Damira Ćuka i Ivana Lončara zbog kaznenog djela Teške Krađe iz čl. 287. st. 2 toč. a) KZ F BIH te Željka Knezovića zbog kaznenog djela Nesavjestan rad u službi iz čl. 387. st., 2  u svezi sa st. 1 KZ F BIH.

            Na ročište su pristupili optuženici Jeronim Marić, Mario Oreč, Zoran Rezić, Ivan Mikulić, Mijo Širić, Stojan Petrović, Žarko Ivanković, Ivan Bešlić, Krešo Galić, Tomislav Vranjković, Ljubo Dragoja, Miljenko Protrka, Milan Čamber, Damir Ćuk, Ivan Lončar i Željko Ivanković, te su se isti pred sucem za prethodno saslušanje izjasnili  da nisu krivi.

Optuženik Petar Bešlić se nije pojavio na današnjem ročištu, iz opravdanih razloga, te će isti biti naknadno pozvan kako bi se od njega uzela izjava o krivnji. Ovaj optuženi se tereti za kazneo djelo Teške Krađe iz čl. 287. st. 2 toč. a) KZ F BIH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Zakazano ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Ankica Mikulić

Na Županijskom sudu Široki Brijeg dana 22.04.2014 godine u 9,00 sati, zakazano je ročište za izjašnjenje o krivnji u kaznenom predmetu protiv optužene Ankice Mikulić iz Gruda, zbog kaznenog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz čl. 383. st 3. KZ F BIH u svezi sa st. 1 KZ F BIH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Zakazano ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Jeronim Marić i dr.

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 03.04. 2014 godine u 9,00 sati, zakazano je ročište za izjašnjenje o krivnji u kaznenom predmetu protiv optuženih Jeronim Marića, Maria Oreča i Zorana Rezića zbog produljenog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 383. st. 3 u svezi sa st. 1. KZ F BIH, Ivana Mikulića zbog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 383. st. 3. u svezi sa st. 1 KZ F BIH, Mije Širića i Stojana Petrovića zbog produljenog kaznenog djela Teške Krađe iz čl. 287. st. 2 toč. a) KZ F BIH, Žarka Ivankovića, Ivana Bešlića, Kreše Galića, Tomislava Vranjkovića, Ljube Dragoja, Miljenka Protrka, Petra Bešlića, Milana Čambera, Damira Ćuka i Ivana Lončara zbog kaznenog djela Teške Krađe iz čl. 287. st. 2 toč. a) KZ F BIH, te Željka Knezovića zbog kaznenog djela Nesavjestan rad u službi iz čl. 387. st. 2 u svezi sa st. 1 KZ F BIH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Potvrđena optužnica protiv Ankice Mikulić

Sudac za prethodno saslušanje Županijskog suda Široki Brijeg u predmetu broj 08 0 K 002006 14 Kps potvrdio je optužnicu Županijskog tužiteljstva Županije Zapadnohercegovačke broj T08 0 KTPO 0001004 10 od 07. ožujka 2014. godine protiv optužene Ankice Mikulić iz Gruda,  zbog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 383. st. 3. KZ F BIH u svezi sa st. 1 KZ F BIH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

   1 - 6 / 159  >