Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalni sud u
Širokom Brijegu

mail print fav manja slovaveca slova

Tjedan sudske nagodbe

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće je na sjednici održanoj 08 – 09.02.2017. godine donijelo zaključak da će se u svim prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima u BiH po drugi put provesti „Tjedan sudske nagodbe“ koji će se implementirati u periodu od 17.–28.04.2017. godine

 Svrha ove aktivnosti je rješavanje što većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke, a s posebnim naglaskom na zadovoljstvo stranaka ishodom spora i uslugom suda.

 U cilju realizacije ove aktivnosti suci ovog suda će, rukovodeći se realnim mogućnostima i spremnošću stranka za postizanje sudske nagodbe, identificirati predmete po kojima će postupati u „Tjednu sudske nagodbe“.

 Zbog naprijed navedenog ovaj sud koristi priliku te poziva stranke da se aktivno uključe u ovu aktivnost rješavanja sporova mirnim putem.


 Obavijest za stranke o „Tjednu sudske nagodbe“ nalazi se u privitku.

 


PREDSJEDNIK SUDA

Bosiljka Rudeš


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Tjedan sudske nagodbe

 

Izrečena presuda u predmetu Zvonimir Vlašić

Kazneno vijeće Županijskog suda Široki Brijeg dana 06.02.2017. godine, u kaznenom predmetu ovog suda broj 08 0 K 002917 16 K  izreklo je nepravomoćnu presudu kojom je  optuženog Zvonimira Vlašića, sina Kreše stalno nastanjenog u mjestu Sovići bb, općina Grude, oglasio krivim za Teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz čl. 336 st. 2 u svezi sa kaznenim djelom Ugrožavanje javnog prometa iz čl. 332 st. 1 KZ F BiH, te mu izreklo kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i mjeru sigurnosti zabrane upravljanja prijevoznim sredstvom „B kategorije“ u trajanju od 3 (tri) mjeseca, računajući od pravomoćnosti sudske odluke.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Nastavak glavne rasprave u predmetu Zvonimir Vlašić

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 06.02.2017 godine sa početkom u 8.00 sati, zakazan je nastavak glavne rasprave  u kaznenom predmetu ovog suda  broj 08 0 K 002917 16 K protiv optuženog    Zvonimira Vlašića sin Kreše iz Sovića, općina Grude, zbog počinjenja kaznenog djela Teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz čl. 336 st. 2 u svezi sa kaznenim djelom Ugrožavanje javnog prometa iz čl. 332 st. 1 KZ FBiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Nastavak glavne rasprave u predmetu Zvonimir Vlašić

Na Županijskom sudu Široki Brijeg, dana 27.01. 2017. godine sa početkom u 8:00 sati, zakazan je nastavak glavne rasprave  u kaznenom predmetu ovog suda  broj 08 0 K 002917 16 K protiv  optuženog Zvonimira Vlašića sin Kreše iz Sovića, općina Grude, zbog počinjenja kaznenog djela Teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz čl. 336 st. 2 u svezi sa kaznenim djelom Ugrožavanje javnog prometa iz čl. 332 st. 1 KZ FBiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Potvrđena optužnica u predmetu Milan Lučić i dr.

Sudac za predhodno saslušanje Županijskog suda Široki Brijeg u  predmetu  broj 08 0 K 00 2947 17 Kps potvrdio je ptužnicu Županijskog tužiteljstva Široki Brijeg, br. T08 0 KTK 0001548 16 2 od 30.12.2016. godine, protiv optuženih:

1. Milana Lučića, zbog počinjenja produljenog kaznenog djela pod točkom 1, 2 i 3 optužnice, Zloupotreba položaja ili ovlasti iz članka 358 st. 3 u svezi sa st. 1 ranije važećeg KZ-a F BiH i radnjama pod točkama 4, 5, 6, 7, 10, 11 i 12 optužnice, produljenog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz članka 383 st. 3 u svezi sa st. 1 KZ F BiH,

2. Dragana Mišetića zbog počinjenja kaznenog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti kao pod točkom 2 optužnice, iz članka 358 st. 3 u svezi sa st. 1 ranije važećeg KZ F BiH, te produljenog kaznenog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti pod točkama 5, 7, 8 i  9 optužnice, iz članka 383 st. 3 u svezi sa st. 1 KZ F BiH,

3. Antona Vidačka zbog počinjenja produljenog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti  pod točkama 3, 4, 6, 7, 10, 13 i 14 optužnice, iz članka 383 st. 3 u svezi sa st. 1 KZ F BiH, 

4. Zdenka Lučića, zbog počinjenja kaznenog djela Zloupotreba položaja i ovlasti, pod točkom 1 optužnice, iz članka 358 st. 3 u svezi sa st. 1 ranije važećeg KZ F BiH i

5. Branka Kvesića zbog počinjenja produljenog kaznenog djela, pod točkom 1 i 3 optužnice, Zloupotreba položaja ili ovlasti iz članka 358 st. 3 u svezi sa st. 1 ranije važećeg KZ F BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Izrečena nepravomoćna presuda u predmetu Ante Crnogorac i dr.

25.01.2017.

Kazneno vijeće Županijskog suda Široki Brijeg, dana 11.01.2017. godine, u kaznenom predmetu ovog suda broj 08 0 K 002894 16 K izreklo je nepravomoćnu sudsku presudu  kojom je optužene Antu Crnogorac sina Veljka iz Posušja, Karamatići bb i, Josipa Kovač sina Branka, iz Kovači b.b., općina Posušje oglasio krivim zbog počinjenja  produljenog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 383 st. 3 u svezi sa st. 1 KZ F BiH, sve u svezi sa čl. 55 KZ F BiH, a sve u svezi sa čl. 33 KZ F BiH i izreklo Anti Crnogorac kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i tri mjeseca, a Josipu Kovač kaznu zatvora u trajanju od 1 godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh