Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Ostale publikacije

 

   1 - 6 / 28  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Naknada nematerijalne štete u krivičnim i parničnim postupcima u Bosni i Hercegovini

Naknada nematerijalne štete u krivičnim i parničnim postupcima u Bosni i Hercegovini

23.03.2017.

Nova pravna revija

Nova pravna revija

27.01.2017.

Časopis „Pravna hronika“

Časopis „Pravna hronika“

22.12.2016.

Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH

Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH

24.11.2016.

Trgovina ljudima Modul za obuku sudija i tužitelja

Trgovina ljudima Modul za obuku sudija i tužitelja

14.07.2016.

Sažet prikaz sudske prakse u slučajevima trgovine ljudima

Sažet prikaz sudske prakse u slučajevima trgovine ljudima

14.07.2016.

   1 - 6 / 28  >