Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Građanska oblast

 

   1 - 6 / 9  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Orijentacioni kriteriji za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete

Orijentacioni kriteriji za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete

Panel iz građanske oblasti je na sastanku 17.3.2016. godine usaglasio orijentacione kriterije za fizičke bolove, strah, duševne bolove zbog smrti bliskog srodnika i naknade štete zbog neopravdane osude i neosnovanog lišenja slobode (pritvaranja), dok kriteriji za ostale vidove nematerijalne štete još uvijek nisu usaglašeni.

06.06.2016.

Alternacija tužbenih zahtjeva - primjena odredbe člana 55. stav 4 entitetskih zakona o parničnom postupku

Alternacija tužbenih zahtjeva - primjena odredbe člana 55. stav 4 entitetskih zakona o parničnom postupku

Pravosnažno odbijanje primarnog tužbenog zahtjeva nije uslov za meritorno odlučivanje o sljedećem eventualnom zahtjevu.

30.05.2016.

Dozvoljenost revizije protiv  drugostepenog rješenja kojim je pravosnažno odlučeno o prijedlogu za ponavljanje postupka

Dozvoljenost revizije protiv drugostepenog rješenja kojim je pravosnažno odlučeno o prijedlogu za ponavljanje postupka

Protiv drugostepenog rješenja kojim je pravosnažno odlučeno o prijedlogu za ponavljanje postupka revizija nije dozvoljena.

29.08.2014.

Zastara naknade za faktičku eksproprijaciju

Zastara naknade za faktičku eksproprijaciju

Zahtjev za novčanu naknadu zbog izvršene faktičke eksproprijacije ne zastarijeva.

29.08.2014.

Naknada troškova u slučaju djelimičnog uspjeha stranaka u parnici

Naknada troškova u slučaju djelimičnog uspjeha stranaka u parnici

Kod odlučivanja o troškovima parničnog postupka u slučaju djelimičnog stranačkog uspijeha u parnici treba, u pravilu, uzimati u obzir kako tužiočev tako i tuženikov uspijeh u parnici i odluku o tome koja će stranka snositi obavezu naknade troškova postupka donijeti primjenom pravila procesnog prebijanja parničnih troškova.

29.08.2014.

Troškovi advokata čija je kancelarija van sjedišta suda

Troškovi advokata čija je kancelarija van sjedišta suda

Putni troškovi advokata čije je sjedište izvan područja suda pred kojim se vodila parnica priznaju se samo do visine troškova koje bi stranka imala da ju je zastupao advokat čije je sjedište u mjestu suda. Izuzetno, ovi troškovi se mogu dosuditi ukoliko su isti, imajući u vidu sve okolnosti slučaja, bili opravdani sa stanovišta odredbe člana 387. stav 1. ZPP-a (član 120. stav 1. ZPP-a BD).

22.07.2014.

   1 - 6 / 9  >