Početna stranica Portala pravosuđa BIHOpćinski sud u Tuzli

 

Aktuelnosti

Promocija alternativnih načina rješavanja sporova u nadležnosti Općinskog suda u Tuzli

Kao jedan od ciljnih sudova Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa koji implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH), Općinski sud u Tuzli je sudjelovao u Pilot projektu „Sudska nagodba“.

29.09.2014.

Završen okrugli sto „Unapređenje efikasnosti rada Općinskog suda u Tuzli”

Svrha održavanja okruglog stola bila je unapređenje efikasnosti rada Općinskog suda u Tuzli kada su u pitanju problemi i uslovi za efikasno vođenje i rješavanje stečajnih i komunalnih predmeta te primjena sudske nagodbe i medijacije kao alternativnih načina rješavanja sporova.

08.09.2014.

Okrugli sto „Unapređenje efikasnosti rada Općinskog suda u Tuzli“ 01.09.2014.

više

Pozdravna riječ

Riječ predsjednika suda Muhameda Tulumovića

U želji da ostvarimo napredak u komunikaciji sa korisnicima usluga suda i profesionalnom zajednicom, želimo Vam dobrodošlicu na zvaničnu web stranicu Općinskog suda u Tuzli ...

14.01.2013.

više

Najava događaja
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Nadovjera isprava Apostille pečatom

Nadovjera isprava za upotrebu u inostranstvu Apostille pečatom.

02.09.2010.

Zahtjev za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda (JPK)

Zahtjev za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda (JPK) za uvid u sudske predmete putem interneta koji se dostavlja strankama putem pošte.

05.11.2012.

više