Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Uručeni certifikati za uspješno okončanu obuku

VSTV BiH kroz projekat Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa kojeg podržavaju vlade Švicarske i Norveške, u partnerstvu sa USAID-ovim Projektom pravosuđa u BiH, uz podršku entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca, organizovalo je 25. maja 2017. godine dodjelu certifikata tužiocima koji su učestvovali na specijalističkoj obuci tužilaca iz oblasti korupcije

25.05.2017.

Zaključci XIII konferencije predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini

VSTV BiH je 22. i 23. maja 2017. godine održao XIII konferenciju predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini

24.05.2017.

Sticanje i razmjena znanja glavnih tužilaca iz BiH u Švicarskoj 24.05.2017.

Aktuelne teme i izazovi u radu sudija i tužilaca u radu na rješavanju predmeta ratnih zločina 19.05.2017.

Obavljena studija za instalaciju vrhunskog italijanskog softvera za borbu protiv korupcije u IT sistem BiH 19.05.2017.

Obavijest javnim i javno-komunalnim preduzećima, javnim emiterima, telekom operaterima u BiH - tražiteljima izvršenja da pristupe SOKOP-Mal- sistemu 16.05.2017.

Javni poziv organizacijama civilnog društva s iskustvom u radu na zaštiti prava ranjivih grupa u kontaktu sa sudom 15.05.2017.

Međusobnim dogovorom stranaka pred sudovima u BiH zaključeno 697 sudske nagodbe u okviru „Sedmica sudske nagodbe“ 15.05.2017.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 11.05.2017.

VSTV BiH imenovao nosioca pravosudne funkcije i odredio početak rada Općinskog suda u Čitluku 11.05.2017.

više

HJPC info&documents in English
Podrška pravosuđu u BiH
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Zaštita svjedoka
Kvalifikaciono testiranje i pregled rang listi
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH JUSTICE projekat
Sedmice sudske nagodbe
  • 1
  • 2
  • 3
Web servisi

Adrese, telefoni, internet adrese. Mogućnost pretrage.

Adresar pravosudnih institucija

Web servisi

Dostupno više od 10.000 odluka. Pristupite najvećoj bazi sudskih odluka u BiH.

Sudska praksa u BiH

Web servisi

U bilo koje vrijeme, sa bilo kojeg mjesta

Pristup sudskim predmetima putem Interneta