Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Aktuelne teme i izazovi u radu sudija i tužilaca u radu na rješavanju predmeta ratnih zločina

Jednodnevna radionica „Rješavanje predmeta ratnih zločina“ održana je jučer na Vlašiću

19.05.2017.

Obavljena studija za instalaciju vrhunskog italijanskog softvera za borbu protiv korupcije u IT sistem BiH

Ambasador Republike Italije Njegova ekscelencija Nicola Minasi je tokom svoje nastupne posjete Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) predao predsjedniku VSTV-a BiH Milanu Tegeltiji Studiju izvodljivosti o mogućnosti instalacije softvera SIDNA u informaciono-komunikacijski sistem pravosuđa Bosne i Hercegovine

19.05.2017.

Obavijest javnim i javno-komunalnim preduzećima, javnim emiterima, telekom operaterima u BiH - tražiteljima izvršenja da pristupe SOKOP-Mal- sistemu 16.05.2017.

Javni poziv organizacijama civilnog društva s iskustvom u radu na zaštiti prava ranjivih grupa u kontaktu sa sudom 15.05.2017.

Međusobnim dogovorom stranaka pred sudovima u BiH zaključeno 697 sudske nagodbe u okviru „Sedmica sudske nagodbe“ 15.05.2017.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 11.05.2017.

više

Brzi linkovi
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Zaštita svjedoka
Kvalifikaciono testiranje i pregled rang listi
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Rješavanje starih predmeta

U prvom kvartalu sudovi riješili 60.339 najstarijih predmeta

Sudovi u BiH su u prva tri mjeseca 2017. godine riješili 60.339 najstarijih predmeta što je dodatno doprinijelo kontinuiranom smanjenju broja neriješenih starih predmeta odnosno povećanju efikasnosti sudova u BiH, a tim i pravosuđa u cjelini

12.04.2017.

Sudovi u BiH riješili blizu 170.000 najstarijih predmeta u 2016. godini

Sudovi u BiH su u 2016. godini riješili blizu 170.000 najstarijih predmeta te od 2010. godine ukupan broj riješenih najstarijih predmeta prelazi 660.000

23.01.2017.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Web - sudovi i tužilaštva
Usluge građanima i pravnim licima