Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Uručeni certifikati za uspješno okončanu obuku

VSTV BiH kroz projekat Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa kojeg podržavaju vlade Švicarske i Norveške, u partnerstvu sa USAID-ovim Projektom pravosuđa u BiH, uz podršku entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca, organizovalo je 25. maja 2017. godine dodjelu certifikata tužiocima koji su učestvovali na specijalističkoj obuci tužilaca iz oblasti korupcije

25.05.2017.

Zaključci XIII konferencije predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini

VSTV BiH je 22. i 23. maja 2017. godine održao XIII konferenciju predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini

24.05.2017.

Sticanje i razmjena znanja glavnih tužilaca iz BiH u Švicarskoj 24.05.2017.

Aktuelne teme i izazovi u radu sudija i tužilaca u radu na rješavanju predmeta ratnih zločina 19.05.2017.

Obavljena studija za instalaciju vrhunskog italijanskog softvera za borbu protiv korupcije u IT sistem BiH 19.05.2017.

Obavijest javnim i javno-komunalnim preduzećima, javnim emiterima, telekom operaterima u BiH - tražiteljima izvršenja da pristupe SOKOP-Mal- sistemu 16.05.2017.

više

Brzi linkovi
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Zaštita svjedoka
Kvalifikaciono testiranje i pregled rang listi
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Rješavanje starih predmeta

U prvom kvartalu sudovi riješili 60.339 najstarijih predmeta

Sudovi u BiH su u prva tri mjeseca 2017. godine riješili 60.339 najstarijih predmeta što je dodatno doprinijelo kontinuiranom smanjenju broja neriješenih starih predmeta odnosno povećanju efikasnosti sudova u BiH, a tim i pravosuđa u cjelini

12.04.2017.

Sudovi u BiH riješili blizu 170.000 najstarijih predmeta u 2016. godini

Sudovi u BiH su u 2016. godini riješili blizu 170.000 najstarijih predmeta te od 2010. godine ukupan broj riješenih najstarijih predmeta prelazi 660.000

23.01.2017.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Web - sudovi i tužilaštva
Usluge građanima i pravnim licima