Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

 

Sudska praksa

Polugodišnji pregledi rada Panela

U prilogu možete vidjeti polugodišnje preglede rada Penela za ujednačavanje sudske prakse.

25.05.2017.

Presuda u predmetu Zovko protiv Hrvatske

Predmet se odnosi na postupak u vezi sa njenim pravom na bolovanje nakon saobraćajne nesreće. Pozivajući se na član 6. stav 1 Evropske konvencije za ljudska prava, aplikantica se žalila da ovaj postupak nije bio pravičan.

24.05.2017.

Bilteni sudske prakse Vrhovnog suda FBiH 23.05.2017.

više

O nama

O nama

Centar je odjel Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH čija je uspostava počela tokom 2006. godine. Osnovna funkcija Centra je omogućiti pristup pouzdanim pravnim informacijama.

28.04.2017.

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju se bavi pitanjima koja su u okviru nadležnosti Centra...

26.04.2017.

više

Zakoni
Brzi linkovi
Aktuelnosti

Usklađivanje sudske prakse iz građanske oblasti u Bosni i Hercegovini

U radu okruglog stola, koji je na temu "Usklađivanje sudske prakse iz građanske oblasti u Bosni i Hercegovini" održan 18. i 19. maja 2017. godine u Trebinju, učestvovao je predstavnik Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a.

24.05.2017.

Usklađivanje upravne sudske prakse u Bosni i Hercegovini

Predstavnik Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a učestvovao je u radu okruglog stola koji je na temu ''Usklađivanje upravne sudske prakse u Bosni i Hercegovini" održan 20. i 21. aprila 2017. godine u Trebinju.

28.04.2017.

Četvrti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a učestvovala je u radu Četvrtog regionalnog foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu koji je održan 17. i 18. marta 2017. godine u Tirani, Albanija, u organizaciji AIRE Centra i Civil Rights Defenders.

27.04.2017.

38. sastanak Evropskog koordinacionog komiteta za dokumentaciju ljudskih prava (ECCHRD)

Predstavnik Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a učestvovao je na 38. godišnjem sastanku Evropskog koordinacionog komiteta za dokumentaciju ljudskih prava (ECCHRD), koji je održan u 20. i 21.4.2017. godine u Veneciji, Italija.

22.04.2017.

Ostale aktuelnosti