Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Mjere VSTV-a BiH na unapređenju efikasnosti rada sudova u BiH

Jednodnevna radionica „Planovi rješavanja predmeta“ za predstavnike vrhovnih i drugostepenih sudova u BiH održana je danas na Vlašiću. Radionicu je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ kojeg finansiraju Vlada Norveške i Vlada Švedske

22.04.2016.

Poziv za dostavljanje radova

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i u partnerstvu sa Kancelarijom OSCE-a u Albaniji, Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, Misijom OEBS-a na Kosovu, Misijom OBSE-a u Skopju i Misijom OEBS-a u Srbiji sa zadovoljstvom objavljuje poziv za dostavljanje radova

21.04.2016.

Održana radionica „Stečajni predmeti“ 21.04.2016.

VSTV BiH uspješno realizirao aktivnosti na obnovi i sanaciji pravosudnih institucija pogođenih poplavama 2014. godine 21.04.2016.

Održan seminar „Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u upravljanju odjeljenjima“ 20.04.2016.

Potpisan Protokol o uspostavi Foruma za saradnju između okružnih tužilaštava i MUP-a RS-a 18.04.2016.

više

Brzi linkovi
Kvalifikaciono testiranje
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Rješavanje starih predmeta

„Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 31.03.2016. godine“

Sudovi u BiH su u prva tri mjeseca tekuće godine riješili ukupno 62.000 najstarijih predmeta odnosno realizovali 35% plana rješavanja predmeta

15.04.2016.

Sudovi riješili 187.118 najstarijih predmeta u 2015. godini

Od ukupnog broja svih predmeta koje sudovi u BiH godišnje rješavaju, prema planu rješavanja predmeta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine, uspjeli su riješiti ukupno 187.118 najstarijih predmeta čime je realizovano 84% predviđenog plana za 2015. godinu

11.02.2016.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
Web - sudovi i tužilaštva