Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

VSTV BiH odredio Gordanu Tadić da obavlja dužnost glavnog tužioca Tužilaštva BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je na vanrednoj, telefonskoj sjednici koja je održana 28.9.2016. godine donijelo odluku da će dužnost glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine obavljati Gordana Tadić, za vrijeme spriječenosti glavnog tužioca Gorana Salihovića da obavlja tu funkciju

28.09.2016.

Donesena odluka o privremenom udaljenju sa dužnosti glavnog tužioca i tužioca Tužilaštva BiH

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je povodom zahtjeva Ureda disciplinskog tužioca (UDT) VSTV-a BiH donijela odluku da se glavni tužilac Tužilaštva BiH Goran Salihović privremeno udaljava sa dužnosti glavnog tužioca i tužioca u istom tužilaštvu do okončanja disciplinskog postupka, počevši od 29.9.2016. godine

28.09.2016.

Obavijest o statusu disciplinskog predmeta protiv glavnog tužioca Tužilaštva BiH 27.09.2016.

Podnijeta disciplinska tužba sa zahtjevom za suspenziju glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gorana Salihovića 26.09.2016.

Održan seminar „Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u upravljanju odjeljenjima“ 26.09.2016.

Sudska nagodba kao jedan od načina rješavanja sporova 21.09.2016.

više

Brzi linkovi
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Kvalifikaciono testiranje
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Rješavanje starih predmeta

Sudovi u BiH riješili preko 111.000 najstarijih predmeta u prvih šest mjeseci

Sudovi u BiH su u prvih šest mjeseci tekuće godine riješili preko 111.000 najstarijih predmeta odnosno realizovali 60% plana rješavanja predmeta

19.07.2016.

„Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 31.03.2016. godine“

Sudovi u BiH su u prva tri mjeseca tekuće godine riješili ukupno 62.000 najstarijih predmeta odnosno realizovali 35% plana rješavanja predmeta

15.04.2016.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Web - sudovi i tužilaštva
Usluge građanima i pravnim licima