Početna stranica Portala pravosuđa BIH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Kvalifikaciono testiranje
Rješavanje starih predmeta

„Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 30.09.2014. godine“ (Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa)

Sudovi u BiH su u prvih devet mjeseci tekuće godine ostvarili 20% veći procenat realizacije plana rješavanja predmeta i riješili 13.000 najstarijih predmeta više u odnosu na 2013. godinu

17.10.2014.

„Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 30.06.2014. godine“ (Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa)

Stalna komisija za efikasnost pravosuđa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine redovno prati realizaciju planova rješavanja predmeta

21.07.2014.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
Web - sudovi i tužilaštva
HJPC info&documents in English
Centar za sudsku dokumentaciju
Sudski predmeti
Brzi linkovi