Početna stranica Portala pravosuđa BIH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Kvalifikaciono testiranje
Rješavanje starih predmeta - IPA

„Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 30.06.2014. godine“ (Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa)

Stalna komisija za efikasnost pravosuđa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine redovno prati realizaciju planova rješavanja predmeta

21.07.2014.

„Procenat realizacije plana rješavanja starih predmeta za period 01.01.- 31.03.2014. godine“ (Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa)

Aktivnost praćenja procesa rješavanja starih predmeta sadržanih u planovima rješavanja starih predmeta jedna je od osnovnih aktivnosti Stalne komisije za efikasnost pravosuđa VSTV BiH

21.04.2014.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
Web - sudovi i tužilaštva
HJPC info&documents in English
Centar za sudsku dokumentaciju
Sudski predmeti
Brzi linkovi