Početna stranica Portala pravosuđa BIH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Hajro Pošković imenovan za zamjenika direktora Sekretarijat VSTV-a BiH

VSTV BiH, na sjednici održanoj 17.4.2014. godine, imenovalo je Hajru Poškovića na dužnost zamjenika direktora Sekretarijata VSTV-a BiH

18.04.2014.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

VSTV BiH je tokom trećeg dana sjednice, koja se održavala 16., 17. i 18. aprila 2014. godine, donijelo odluke o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u BiH

18.04.2014.


Rješavanje starih predmeta - IPA

Procjena ostvarenja orijentacione norme na rješavanju predmeta iz plana rješavanja starih predmeta za period 01.01.- 31.12.2013. godine

Aktivnost praćenja procesa rješavanja starih predmeta sadržanih u planovima rješavanja starih predmeta jedna je od osnovnih aktivnosti VSTV-a BiH

30.01.2014.

Procjena ostvarenja orijentacione norme na rješavanju predmeta sadržanih u Planovima rješavanja starih predmeta za prva tri kvartala 2013. godine

Riješeno 52 hiljade najstarijih predmeta u 2013. godini

22.10.2013.

više

Web - sudovi i tužilaštva
Kvalifikaciono testiranje
Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
Centar za sudsku dokumentaciju
Sudski predmeti
Brzi linkovi