Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Kriteriji za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 07.07.2016. godine usvojilo nove Kriterije za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini

29.07.2016.

Smjernice za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama u BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 8. jula 2016. godine, usvojilo je Smjernice za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini

18.07.2016.

Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu BiH 18.07.2016.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 07.07.2016.

Bilten Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona 5 07.07.2016.

Održana radionica „Planovi rješavanja predmeta“ 22.06.2016.

više

Brzi linkovi
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Kvalifikaciono testiranje
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Rješavanje starih predmeta

Sudovi u BiH riješili preko 111.000 najstarijih predmeta u prvih šest mjeseci

Sudovi u BiH su u prvih šest mjeseci tekuće godine riješili preko 111.000 najstarijih predmeta odnosno realizovali 60% plana rješavanja predmeta

19.07.2016.

„Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 31.03.2016. godine“

Sudovi u BiH su u prva tri mjeseca tekuće godine riješili ukupno 62.000 najstarijih predmeta odnosno realizovali 35% plana rješavanja predmeta

15.04.2016.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Web - sudovi i tužilaštva
Usluge građanima i pravnim licima