Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Strateški sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela

Danas se u Sarajevu održava sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou. Sastanak je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru projekta “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” kojeg VSTV BiH implementira, uz podršku vlada Švicarske i Norveške

26.11.2015.

Razmjena iskustava u oblasti sudske prakse - Posjeta pravosuđa Srbije VSTV-u BiH

Delegacija pravosudnih institucija Republike Srbije, predvođena predsjednikom Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, sudijom Dragomirom Milojevićem, bila je u dvodnevnoj posjeti Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH)

26.11.2015.

Održan seminar „Instrumenti rukovođenja pravosudnim institucijama“ 23.11.2015.

Tužioci educirali policijske službenike 18.11.2015.

Seminar na temu „Instrumenti rukovođenja pravosudnim institucijama“ 17.11.2015.

Održana radionica „Rješavanje predmeta ratnih zločina u sudovima“ 13.11.2015.

više

Brzi linkovi
Kvalifikaciono testiranje
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Rješavanje starih predmeta

Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01. - 30.09.2015. godine

Sudovi u Bosni i Hercegovini su u proteklih devet mjeseci riješili ukupno 153.474 najstarijih predmeta, čime je realizovano 72% predviđenog plana rješavanja predmeta za 2015. godinu. U odnosu na isti period prošle godine realizacija plana je veća za 9%, te ovaj rezultat u tekućoj godini pokazuje da je nastavljen pozitivan trend povećanja efikasnosti rada sudova i smanjenja broja najstarijih predmeta

08.10.2015.

Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01. - 30.06.2015. godine (Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa)

Sudovi u BiH su u prvih šest mjeseci 2015. godine riješili ukupno 119.863 najstarijih predmeta iz plana rješavanja predmeta za 2015. godinu odnosno 69.973 predmeta više u odnosu na isti period prošle godine

10.07.2015.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
Web - sudovi i tužilaštva