Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Regionalna TAIEX radionica o sigurnosti u pravosuđu

Regionalna TAIEX radionica o sigurnosti u pravosuđu koju je organiziralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji sa Instrumentom Europske komisije za tehničku/savjetodavnu podršku i razmjenu informacija (TAIEX), održava se 4. i 5. februara 2016. godine u Sarajevu

04.02.2016.

Smiriti tenzije i pustiti pravosuđe da u miru radi svoj posao

Na poziv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milana Tegeltije danas je održan sastanak sa predsjednicom Suda Bosne i Hercegovine Meddžidom Kreso i glavnim tužiocem Tužilaštva Bosne i Hercegovine Goranom Salihovićem

01.02.2016.

Intervju predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milana Tegeltije objavljen u Nezavisnim novinama 29. januara 2016. godine 29.01.2016.

Predstavnici Okružnog suda u Amsterdamu u radnoj posjeti BiH 22.01.2016.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 21.01.2016.

Tematska konferencija„Pravosuđe i mediji“ 19.01.2016.

više

Brzi linkovi
Kvalifikaciono testiranje
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Rješavanje starih predmeta

Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01. - 30.09.2015. godine

Sudovi u Bosni i Hercegovini su u proteklih devet mjeseci riješili ukupno 153.474 najstarijih predmeta, čime je realizovano 72% predviđenog plana rješavanja predmeta za 2015. godinu. U odnosu na isti period prošle godine realizacija plana je veća za 9%, te ovaj rezultat u tekućoj godini pokazuje da je nastavljen pozitivan trend povećanja efikasnosti rada sudova i smanjenja broja najstarijih predmeta

08.10.2015.

Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01. - 30.06.2015. godine (Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa)

Sudovi u BiH su u prvih šest mjeseci 2015. godine riješili ukupno 119.863 najstarijih predmeta iz plana rješavanja predmeta za 2015. godinu odnosno 69.973 predmeta više u odnosu na isti period prošle godine

10.07.2015.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
Web - sudovi i tužilaštva