Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Zahtjev za izuzeće predsjedavajućeg Prvostepene disciplinske komisije VSTV-a BiH Mahmuta Švrake odbijen kao neosnovan

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Milan Tegeltija, rješavajući o zahtjevu za izuzeće predsjedavajućeg Prvostepene disciplinske komisije za tužioce Mahmuta Švrake

07.12.2016.

Redovna sjednica VSTS-a BiH u Mostaru

Redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (VSTS BiH/Savjet) bit će održana u srijedu 14. decembra 2016. godine, u prostorijama Općinskog suda u Mostaru, sa početkom u 9.30 sati

07.12.2016.

Vlada Švedske nastavlja pružati podršku unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH 06.12.2016.

Potpisivanje Ugovora o grantu između Ambasade Švedske u BiH i VSTV-a BiH i početak Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH 02.12.2016.

Održana radionica „Rješavanje predmeta ratnih zločina“ 02.12.2016.

Saradnja policije i tužilaštva ključna u efikasnoj borbi protiv svih vidova kriminala 01.12.2016.

više

Brzi linkovi
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Kvalifikaciono testiranje
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Rješavanje starih predmeta

„Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 30.09.2016. godine“

Aktivnost praćenja procesa rješavanja starih predmeta jedna je od osnovnih aktivnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, kojom se osigurava da sudovi u potpunosti poštuju ispunjenje svojih planova rješavanja predmeta i do kraja perioda za koji se donosi plan uspješno realiziraju iste

21.10.2016.

Sudovi u BiH riješili preko 111.000 najstarijih predmeta u prvih šest mjeseci

Sudovi u BiH su u prvih šest mjeseci tekuće godine riješili preko 111.000 najstarijih predmeta odnosno realizovali 60% plana rješavanja predmeta

19.07.2016.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Web - sudovi i tužilaštva
Usluge građanima i pravnim licima