Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Početak izgradnje nove zgrade Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona u martu 2015.

VSTV BiH pruža podršku projektu IPA 2012 – 2013 koji implementira DEU u saradnji s nadležnim ministarstvima pravde te je za projekat rekonstrukcije Kantonalnog tužilaštva ZDK-a finansirao pripremu projektne dokumentacije u skladu s zahtjevima DEU

30.01.2015.

U VSTV-u BiH obezbjeđena puna zakonitost i transparentnost u zapošljavanju osoblja u donatorskim projektima

Kao jedina institucija u BiH kojoj su donatori odobrili da samostalno i direktno provodi projekte važne za ciljeve utvrđene u strateškim dokumentima iz oblasti pravosuđa, VSTV BiH provodi proceduru zapošljavanja na projektnim pozicijama

28.01.2015.

Održan sastanak predstavnika VSTV-a BiH sa ministrom pravde Republike Srpske i rukovodstvom Osnovnog i Okružnog suda u Banja Luci 23.01.2015.

Program početne obuke i program stručnog usavršavanja za 2015. godinu 08.01.2015.

Nova web stranica VSTV-a BiH na novoj adresi 31.12.2014.

Analiza ukupnog stanja po pitanju starih predmeta u tužilaštvima u BiH 29.12.2014.

više

Brzi linkovi
Kvalifikaciono testiranje
Rješavanje starih predmeta

„Procent realizacije plana rješavanja predmeta za 2014. godinu“ (Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa)

Sudovi u BiH su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine ostvarili 19% veći procenat realizacije plana rješavanja predmeta i riješili 13.000 najstarijih predmeta više u odnosu na 2013. godinu

13.01.2015.

„Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 30.09.2014. godine“ (Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa)

Sudovi u BiH su u prvih devet mjeseci tekuće godine ostvarili 20% veći procenat realizacije plana rješavanja predmeta i riješili 13.000 najstarijih predmeta više u odnosu na 2013. godinu

17.10.2014.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
Web - sudovi i tužilaštva