Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Podrška Vlade Velike Britanije pravosuđu BiH

Danas se članovima VSTV-a BiH obratio ambasador Velike Britanije u BiH NJ.E. Edward Ferguson povodom prijedloga novog projekta, kojeg finansira Vlada Velike Britanije s ciljem jačanja kapaciteta Sekretarijata VSTV-a BiH

15.04.2015.

Održan seminar na temu „Upravljanje sudskim postupkom“

Seminar je organizovao VSTV BiH u saradnji s CEST-om RS u okviru projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ koji finansira Evropska unija iz programa IPA 2012

15.04.2015.

Predstavnici Vlade Švicarske u posjeti VSTV-u BiH 10.04.2015.

Prva sjednica VSTV-a BiH otvorena za javnost bit će održana 15. i 16. aprila 2015. godine 09.04.2015.

Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja 08.04.2015.

Korištenje EU fondova - VSTV BiH uspješno implementirao projekte u vrijednosti od 66.887.282 KM 02.04.2015.

više

Brzi linkovi
Kvalifikaciono testiranje
Rješavanje starih predmeta

Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 31.03.2015. godine (Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa)

Sudovi u BiH su u prva tri mjeseca tekuće godine riješili ukupno 68.010 najstarijih predmeta iz plana rješavanja predmeta što je 7% više u odnosu na isti period 2014. godine

13.04.2015.

„Procent realizacije plana rješavanja predmeta za 2014. godinu“ (Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa)

Sudovi u BiH su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine ostvarili 19% veći procenat realizacije plana rješavanja predmeta i riješili 13.000 najstarijih predmeta više u odnosu na 2013. godinu

13.01.2015.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
Web - sudovi i tužilaštva