Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Ružica Jukić izabrana za potpredsjednicu VSTV-a BiH

Tokom drugog dana sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), koja je bila održana 25. i 26. maja 2016. godine, tajnim glasanjem članova VSTV-a BiH, Ružica Jukić je izabrana za potpredsjednicu VSTV-a BiH

27.05.2016.

XII Konferencija predsjednika sudova u BiH i XII Konferencija glavnih tužilaca u BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) organizira XII Konferenciju predsjednika sudova u BiH i XII Konferenciju glavnih tužilaca u BiH

27.05.2016.

Prihvaćen zahtjev glavnog disciplinskog tužioca Arbena Murtezića za razrješenje od dužnosti 25.05.2016.

Održana radionica „Rješavanje predmeta ratnih zločina u sudovima“ 25.05.2016.

Predstavljene nove inicijative u pravosuđu BiH – Indeks efektivnosti pravosuđa u BiH i Zajednički okvir za procjenu 24.05.2016.

VSTV BiH ključna institucija za jačanje države prava u Bosni i Hercegovini 24.05.2016.

više

Brzi linkovi
Kvalifikaciono testiranje
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Rješavanje starih predmeta

„Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 31.03.2016. godine“

Sudovi u BiH su u prva tri mjeseca tekuće godine riješili ukupno 62.000 najstarijih predmeta odnosno realizovali 35% plana rješavanja predmeta

15.04.2016.

Sudovi riješili 187.118 najstarijih predmeta u 2015. godini

Od ukupnog broja svih predmeta koje sudovi u BiH godišnje rješavaju, prema planu rješavanja predmeta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine, uspjeli su riješiti ukupno 187.118 najstarijih predmeta čime je realizovano 84% predviđenog plana za 2015. godinu

11.02.2016.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
Web - sudovi i tužilaštva