Početna stranica Portala pravosuđa BIH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

NAJAVA DOGAĐAJA - Konferencije predsjednika sudova i glavnih tužilaca u BiH

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine organizuje desete po redu konferencije predsjednika sudova i glavnih tužilaca u BiH u periodu od 23. do 24. aprila 2014. godine u Sarajevu, Kongresni centar Hotela Terme Ilidža

22.04.2014.

Hajro Pošković imenovan za zamjenika direktora Sekretarijat VSTV-a BiH

VSTV BiH, na sjednici održanoj 17.4.2014. godine, imenovalo je Hajru Poškovića na dužnost zamjenika direktora Sekretarijata VSTV-a BiH

18.04.2014.


Rješavanje starih predmeta - IPA

„Procenat realizacije plana rješavanja starih predmeta za period 01.01.- 31.03.2014. godine“ (Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa)

Aktivnost praćenja procesa rješavanja starih predmeta sadržanih u planovima rješavanja starih predmeta jedna je od osnovnih aktivnosti Stalne komisije za efikasnost pravosuđa VSTV BiH

21.04.2014.

Procjena ostvarenja orijentacione norme na rješavanju predmeta iz plana rješavanja starih predmeta za period 01.01.- 31.12.2013. godine

Aktivnost praćenja procesa rješavanja starih predmeta sadržanih u planovima rješavanja starih predmeta jedna je od osnovnih aktivnosti VSTV-a BiH

30.01.2014.

više

Web - sudovi i tužilaštva
Kvalifikaciono testiranje
Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima
Centar za sudsku dokumentaciju
Sudski predmeti
Brzi linkovi